Skolas dalība projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" noslēguma konferencē

Rīgas skolu vadība un pedagogi noslēguma konferencē 26.februārī dalījās pieredzē par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” gaitā iegūto pieredzi un atziņām. Mūsu skolas pedagogu komandu pārstāvēja direktores vietniece un projekta koordinatore Ieva Zdanovska.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Rīgas pašvaldībā tiek īstenots jau kopš 2017. gada. Septiņu gadu laikā 30 pilsētas skolās 1 880 pedagogi īstenojuši projekta ietvaros 19 552 pasākumus, t.sk. 13 298 mācību satura pasākumus un 6254 ārpusstundu aktivitātes. Projekta mērķis bija nodrošināt individuālu atbalstu ikviena izglītojamā prasmju, spēju un zināšanu izaugsmei, gan apgūstot mācību saturu kompetenču pieejā, gan piedaloties ārpusstundu aktivitātēs, tādējādi nodrošinot padziļinātu interesi un iegūto iemaņu pārnesi ikdienas mācību procesā.

Arī mūsu skola ir projekta skola jau kopš pirmās projekta dienas. Esam piedzīvojuši daudz un dažādas aktivitātes, kurās ir iesaistījušies visi mūsu skolas skolēni 7 gadu garumā. Skolotāji ir kopā mācījušies dažādos kursos, skolēni ir padziļināti apguvuši dažādus mācību priekšmetus, apguvuši slidošanas pamatus, pie mums ir bijis Tehnobuss, gan citi ārpakalpojumu sniedzēji, ir notikušas vairākas vasaras diennakts nometnes "Daba māca", esam devušies neskaitāmās mācību vizītēs.  Vairāk par projekta norisēm mūsu skolā lasi ŠEIT.

Vairāk par konferenci lasi ŠEIT.

Paldies projekta vadības grupai par iespēju būt projekta dalībskolai! Paldies kolēģiem par radošām idejām un atbalstu projekta aktivitāšu realizēšanā!

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google