Uzņemšana skolā

Reģistrācija 1.klasei

Pamatojoties uz 27.01.2015. Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” 9.punktu, vecāki reģistrē bērnu 1.klases pretendentu rindā, ierodoties skolā personīgi vai nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (iesnieguma paraugu skatīt zemāk pievienotajā pielikumā), kā arī izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv

Ierodoties skolā, līdzi jāņem vecāka pase vai ID karte un bērna dzimšanas apliecība.

Reģistrācija:

  • pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00

********************************

Uzņemšana skolā, ja izglītojamais maina izglītības iestādi

Pamatojoties uz 13.10.2015. Ministru kabineta  noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 3.punktu, vecāki ierodas skolā personīgi, līdzi ņemot savu pasi vai ID karti, bērna dzimšanas apliecību, kā arī iepriekšējā semestra liecību. Pirms ierašanās skolā lūdzam saskaņot tikšanās laiku, zvanot 67474043, 67474044 vai rakstot uz e-pasta adresi: fbps@riga.lv.

 

******************************

Skola īsteno izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • Pamaizglītības programma (kods 21011111) - mākslas virziens

Atšķirība starp abām programmām ir vizuālās mākslas stundu skaitā, gan arī skolas uzstādījumā par fakultatīvo nodarbību un interešu pulciņu apmeklējumu.

 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google