Uzņemšana skolā

Reģistrācija 1.klases pretendentu rindā

Lai reģistrētu bērnu 1.klases pretendentu rindā, aicinām bērnu vecākus iesniegt iesniegumu, izmantojot vienu no piedāvātajiem veidiem:

 1. parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz skolas oficiālo e-adresiSimbols-e- (1) (1).pnge-adrese 
  vai skolas e-pastu: fbps@riga.lv,
 2. klātienē ierodoties skolā, par ierašanās laiku vienojoties telefoniski (tālrunis: 67474044).

Lūdzam vecākus izmantot skolas piedāvāto iesnieguma veidlapu, norādot informāciju: bērna vārds, uzvārds, personas kods, izvēlētā pamatizglītības programma, mācību gads, kad bērns uzsāks pamatizglītības ieguvi.

Pielikumā:

 • iesnieguma veidlapas paraugs;
 • 1.klases pretendentu pieteikšanas kārtība Rīgas skolās; 
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. RD-23-199-sn "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs".

Informatīvs video pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=eq1HU2-4j4s

 

*********************************

 

INFORMĀCIJA VECĀKIEM, KURU BĒRNI UZSĀKS MĀCĪBAS 1.KLASĒ 2024.GADA 1.SEPTEMBRĪ

Aktuālā informācija uzņemto 1. klašu skolēnu vecākiem šeit!

 

 •       Aicinām topošo 1.klašu vecākus līdz 2024.gada 25.augustam pieteikt Skolēna e-karti! Sīkāka informācija par E-kartes pieteikšanu atrodama pielikumā. 
 •       No 19. līdz 31.augustam vecākiem jāiesniedz medicīnas dokumenti, kas sakārtoti pie ģimenes ārsta.

 

 ********************************

Uzņemšana skolā, ja izglītojamais maina izglītības iestādi

Ja izglītojamais grib mainīt skolu un uzsākt mācības Friča Brīvzemnieka pamatskolā, tad vecāki ir aicināti zvanīt 67474043, 67474044 vai rakstīt uz e-pasta adresi: fbps@riga.lv, lai uzzinātu par iespējami brīvo vietu klasē un vienotos par tikšanās laiku. Pretendentu rinda netiek veidota, uzņemšana iespējama gadījumā, ja klasē ir atbrīvojusies kāda vieta!

Nepieciešamie dokumenti:

 • izglītojamā liecība,
 • dzimšanas apliecība,
 • vecāku ID karte vai pase. 

*********************************

Skola īsteno izglītības programmas:

 • pamatizglītības programma (kods 21011111)
 • pamaizglītības programma (kods 21011111) - mākslas virziens

Atšķirība starp abām programmām ir vizuālās mākslas un mūzikas stundu skaitā, gan arī skolas uzstādījumā par fakultatīvo nodarbību un interešu pulciņu apmeklējumu. Pamatpriekšmetu stundu skaits abās programmās ir vienāds.

 

Personas datu apstrādes kārtību Friča Brīvzemnieka pamatskolā skatīt mājas lapas sadaļā SKOLA - DOKUMENTI - Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība.

 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google