Skolas padome

Skolas padomē darbojas aktīvi, atbildīgi un ar entuziasmu apveltīti vecāki un skolotāji, kuriem nav svešs komandas darbs. Uz jebkuru no viņiem var paļauties.

Viņi pārstāv klašu vecāku intereses sadarbībā ar skolu. Šie cilvēki ir gatavi nesavtīgi ziedot savu laiku, tādā veidā paužot savu ieinteresētību un vēlmi reālai rīcībai, lai sadarbība būtu vērsta uz attīstību un pozitīvu rezultātu. Tas, savukārt, ir ieguvums visiem kopā gan skolai, gan bērniem, gan arī pašiem vecākiem.

Regulāri notiek skolas padomes sanāksmes.

 

Skolas padomes priekšsēdētāja 2023./2024. mācību gadā -  Egija Krūmiņa.

 

Skolas padomes klašu vecāku pārstāvji 2023./2024. mācību gadā:

1.a klase Maija Rugina

1.b klase Jolanta Prūse

1.c klase Elizabete Tillberga

2.a klase Karīna Beinerte

2.b klase Elīna Štrodaha

2.c klase Kristīne Martinsone

3.a klase Zigmārs Strautnieks

3.b klase Gundega Zaķe-Cimža

3.c klase Diāna Dmitrijeva

4.a klase Anna Gobzeme-Nulle

4.b klase Agate Jermolajeva

5.a klase Ilze Visocka

5.b klase Alise Bukovska

5.c klase Ligita Ašaka

6.a klase Ilze Cekule

6.b klase Liāna Korņejeva

7. klase Anete Karaša

8.a klase Jurijs Rudzeišs

8.b klase Evita Rostoka

9.a klase Singita Čepule

9.b klase Renārs Dreimanis

 

Skolotāji:

Biruta Venckus, Ieva Zdanovska, Dace Šetlere, Elīna Skuja

 

Skolas padomes 2024.gada 2. maija sanāksmes lēmumi (prot. nr. 1./24.): 

1. Vecākiem par saviem līdzekļiem nodrošināt saviem bērniem individuālos mācību līdzekļus, saskaņā ar ieteicamo individuālo mācību līdzekļu sarakstu.

2. 2024./2025.mācību gada sākumā, iepazīstināt Skolas padomes pārstāvjus ar Skolas padomes reglamentu.

3. Aktualizēt problēmrisināšanas kārtību skolā.

 

Skolas padomes 2023.gada 27. septembra sanāksmes lēmumi (prot. nr. 2./23.): 

1. Nominēt direktores vietnieci Ievu Zdanovsku Rīgas valstpilsētas apbalvojumam Zelta pildspalva nominācijā “Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību”.

2. Rīkot vecāku koncertu “Atdod savu sirdi bērniem” 2024. gada 21. martā.

3. Lūgt iespēju saskaņot un atļaut klasēm doties vecāku iniciētās, organizētās un pašu apmaksātās mācību ekskursijās mācību dienas laikā.

 

Skolas padomes 2023.gada 7. februāra sanāksmes lēmumi (prot. nr. 1./23.):

1. I. Cekulei, kā vecāku padomes pārstāvei, deliģēt kopā ar skolu apzināt iespējas un veidus, kā realizēt mobinga prevencijas un novēršanas pasākumus.

2. Rīkot vecāku koncertu “Atdod savu sirdi bērniem” 2023. gada 30. martā.

 

Skolas padomes 2022.gada 12. oktobra sanāksmes lēmumi (prot. nr. 3./22.):

1. Organizēt vecāku koncertu bērniem "Atdod savu sirdi bērniem", 2023. gada 9. martā.

 

 

 

 

 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google