Skolas padome

Skolas padomē darbojas aktīvi, atbildīgi un ar entuziasmu apveltīti vecāki un skolotāji, kuriem nav svešs komandas darbs. Uz jebkuru no viņiem var paļauties.

Viņi pārstāv klašu vecāku intereses sadarbībā ar skolu. Šie cilvēki ir gatavi nesavtīgi ziedot savu laiku, tādā veidā paužot savu ieinteresētību un vēlmi reālai rīcībai, lai sadarbība būtu vērsta uz attīstību un pozitīvu rezultātu. Tas, savukārt, ir ieguvums visiem kopā gan skolai, gan bērniem, gan arī pašiem vecākiem.

Regulāri notiek skolas padomes sanāksmes.

 

Skolas padomes priekšsēdētāja 2021./2022. mācību gadā -  Egija Krūmiņa.

Skolas padomes klašu vecāku pārstāvis 2021./2022. mācību gadā:

1.a klase Zigmārs Strautnieks

1.b klase Gundega Zaķe-Cimža

1.c klase Diāna Dmitrijeva

2.a klase Anna Gobzeme-Nulle

2.b klase Aigars Jermolajevs

3.a klase Laura Dzelme

3.b klase Juris Močuļskis

3.c klase Aiga Rozentāle-Baiža

4.a klase Ilze Cekule

4.b klase Liāna Korņejeva

5.a klase Artūrs Paulis Sirsniņš

5.b klase Egija Krūmiņa

6.a klase Skaidrīte Folmane

6.b klase Agate Jermolajeva

7.a klase Singita Čepule

7.b klase Renārs Dreimanis

8. klase Jānis Druvaskalns

9. klase Envija Brūdere

 

 

Skolotāji:

Biruta Venckus, Ieva Zdanovska, Dace Šetlere, Elīna Skuja

 

Skolas padomes 2021.gada 22.septembra sanāksmes lēmumi (prot. nr. 2./21.):

1. Par Skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēta Egija Krūmiņa.

2. Skolas padomes sēdes turpmāk organizēt pēc nepieciešamības gan klātienē, gan attālināti, vadoties pēc epidemioloģiskās situācijas valstī.

 

Skolas padomes 2021.gada 13.maija sanāksmes lēmumi (prot. nr. 1./21.):

1. Rast iespēju veidot sporta un valodu interešu izglītības pulciņu, papildināt skolas piedāvājumi sporta un valodu jomās.

2. Skolas attīstības plānā nākamajiem trīs gadiem iekļaut sporta un skolas digitalizācijas virziena attīstību un redzējumu.

3. Turpināt iesākto sadarbību skolotāju vidū, daloties ar labās prakses piemēriem, turpināt veidot kopīgas mācības, skolas vienotības stiprināšanai.

 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google