Skolas padome

Skolas padomē darbojas aktīvi, atbildīgi un ar entuziasmu apveltīti vecāki un skolotāji, kuriem nav svešs komandas darbs. Uz jebkuru no viņiem var paļauties.

Viņi pārstāv klašu vecāku intereses sadarbībā ar skolu. Šie cilvēki ir gatavi nesavtīgi ziedot laiku šim darbam, tādā veidā paužot savu ieinteresētību un vēlmi reālai rīcībai, lai sadarbība būtu vērsta uz attīstību un pozitīvu rezultātu. Tas, savukārt, ir ieguvums visiem kopā gan skolai, gan bērniem, gan arī pašiem vecākiem.

Regulāri notiek skolas padomes sanāksmes.

 

Skolas padomes priekšsēdētāja: Māra Jazņeviča

Skolas padomē darbojas

vecāki:

1.a Laura Dzelme

1.b Mikus Arājs

1.c Aiga Rozentāle Baiža

2.a Ilze Cekule

2.b Liāna Korņejeva

3.a Jānis Teteris

3.b Egija Krūmiņa

4.a Agnese Vērpele

4.b Agate Jermolajeva

5.a Baiba Veisberga

5.b Renārs Dreimanis

6. Normunds Lācis

7. Māra Jazņeviča

8. Ina Terļecka

9. Kristīne Urbane

skolotāji:

Biruta Venckus, Ieva Zdanovska, Biruta Sniķere, Dace šetlere, Aiva Lazdiņa

 

Skolas padomes 24.septembra sanāksmes lēmumi:

1.Veidot sadraudzību ar Iecavas vidusskolu

2.Rakstīt iesniegumu vecāku vārdā RD Satiksmes departamentam par gājēju pārēju ierīkošanu uz ielām pie skolas skolēnu drošībai.

3.Klašu audzinātājiem atgādināt vecākiem, ka otrdienu rītos mācības sākas pl.9.20

4.Pirmo vecāku dienu rīkot 27.novembrī

5.Veidot vecāku biedrību.

6.Koncertu bērniem ar devīzi Krāsas rīkot 12.martā

7.Pirmā stāva gaitenī izveidot grāmatu plauktu.

8.Izveidot veltījumu grāmatu uz skolas 110.jubileju.

 

Skolas padomes 29.janvāra sanāksmes lēmumi (prot.nr. 1./20.):

1.Vecāku koncertu rīkot 12.03.2020.pirms skolēnu pavasara brīvlaika.

2.Piesaistīt "Maxima" kā sponsoru.

3.Skolas jubilejas svinības apvienot ar sporta un atpūtas laukuma atklāšanu, kā arī Mātes dienas koncertu.

 

Skolas padomes 27.maija sanāksmes lēmumi (prot.nr.2./20.): 

1. Vecākiem savu iespēju robežās nodrošināt skolēnus ar individuāliem mācību piederumiem vizuālās mākslas stundām (piem., aplikācijas papīrs, krāsas, otas, plastilīns, līme, priekšauts) un materiālus mājturības un tehnoloģiju stundām.

 

Ierosinājumiem skolas darba uzlabošanai aicinām sazināties ar savas klases skolas padomes vecākiem vai padomes priekšsēdētāju Māru Jazņeviču.

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google