Ēdināšana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Friča Brīvzemnieka pamatskola, kas sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu. 

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu

Nr.

Komersanta reģistrācijas numurs

Komersanta nosaukums

1.

LV 40103137553

SIA “Žaks-2”

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google