Ēdināšana

Pusdienu un launaga ēdienkartes skatīt pielikumā.

Ēdienkartes piedāvājums var tikt mainīts atkarībā no produktu piegādes.

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google