Sadaļā Foto var apskatīt Zinību dienas foto.

 

Sirsnīgi sveicam mūsu skolas un Rīgas sakarīgākās skolotājas
Elīnu Bāliņu, Inesi Dāboliņu un Guntu Beizaku!

Lasīt vairāk...

Foto no pasākuma

Lasīt preses relīzi.

Rīgas sakarīgākais skolotājs - balvas

Apsveicam!

Aleksandru Timofejevu (8. klase) ar iegūto
3. vietu konkursā "Rēķini galvā" Latvijas kārtas finālā 2014.

Aleksandra ir ieguvusi tiesības Latviju pārstāvēt starptautiskajās sacensībās Igaunijā, kas notiks 2. maijā.

Aprīļa avīzīte ir klāt! Lasīt te.

Paldies Linarda Lāča vecākiem par dāvināto grāmatu skolas bibliotēkai - Sabīne Ceta "Hugo ģeniālā pasaule".

1. aprīļa jokošanās mūsu skolā -

Ačgārnās ziņas

Jautrība fotogrāfijās

Skolēnu pavasara darbu izstāde ir skatāma šeit.

Tince grib mācīties!

Jau atkal mūsu skolā skanēja ļoti mazu bērnu čalas, kas nav tik raksturīgas mūsu skolai. Tas tāpēc, ka pie mums viesojās tuvāko pirmsskolas izglītības iestāžu skolēni, kuriem jau nākamajā mācību gadā būs jāsāk iet skolā.
19.martā pie mums bija ieradušies bērni no Rīgas Āgenskalna pirmsskolas, no pii „Bitīte”, no pii „Sprīdītis” un no pii „Ieviņa”. Topošie skolēni zīmēja, mācījās dziedāt un kustēties ritmā, rēķināt un, protams, ka arī apgūt latviešu valodas pamatus. Skolēni gan teicās, ka visu jau ļoti labi zinot un mācīties būšot viegli!
Skolēnus skolā sagaidīja pati lelle Tince kopā ar savām palīdzēm – četrām lellēm no Skolēnu Domes. Toties bērnudārzu audzinātājas pa to laiku varēja atpūsties un iepazīties ar skolu.
Nākamā mācību gadā šādu ciemošanos rīkosim ātrāk – jau rudens brīvlaikā! Un cerēsim uzņemt pie sevis vēl vairāk mazo topošo pirmklasnieku no tuvākajiem bērnudārziem!

Skolas administrācija

1.aprīlī arī mūsu skolā joku un smieklu diena!

Skolēn, gatavojies anekdošu maratonam! Jo vairāk anekdošu Tu zināsi, jo lielākas iespējas uzvarēt!!! Sīkāka informācija šeit: 3.-4. klases; 5.-8. klases.

Mākslas klases radītos darbiņus var apskatīt te.

VECĀKU PASĀKUMS - KONCERTS
„ATDOD SAVU SIRDI BĒRNIEM”

2014.gada 13.februāra vakars Friča Brīvzemnieka pamatskolas vēsturē ieies ar vēsturisku notikumu – pilnu mīlestības, jautrības, uzdrīkstēšanās, bagātu pārsteigumiem un šova elementiem. Lasīt vairāk.

Un vēl par vecāku koncertu mūsu skolā
http://www.openparents.lv/veiksmigi-noticis-open-parents-dalibnieces-radits-pasakums-frica-brivzemnieka-pamatskola-atdod-savu-sirdi-berniem/

No 10. – 14.februārim mūsu skolā norisinājās projektu nedēļa.

Skolēni darbojās 14 dažādos projektos. 14.februārī, pašā Valentīndienā, skolēni atrādīja savus veikumus žūrijas komisijai, atbildot arī uz viņu āķīgajiem jautājumiem. Komisijā bija skolas direktore Biruta Venckus, direktores vietniece Laila Pētersone un deju skolotāja Anita Ozoliņa. Lasīt vairāk.

Paldies 7. klases skolnieka Haralda Jirgena vecākiem, kas, atsaucoties "Draudzīgajam aicinājumam", dāvināja skolai šādas vērtīgas grāmatas:

1. Margarita Stāraste "Zelta pasakas"
2. Ilze Zveja, Aigars Grauba, Andreja Ēķis "Sapņu komanda"
3. Inese Krūmiņa "Zīme. Raksts. Nozīme"
4. Imants Ziedonis "Epifānijas"
5. Imants Ziedonis "Viegli"
6. Sūzena Kolinsa "Spēle ar uguni", "Zobgaļsīlis"
7. Laura Dreiže "Pūķa dziesma"
8. Sanita Nikitenko "Jostas", "Piespraudes"

I semestra nogalē noslēdzās makulatūras konkurss

Akcija ,,Mēs varam izglābt mežu un lasīt grāmatas" notika no oktobra līdz 18.decembrim. Kopā savākts 2081 kg papīra.

Aktīvākie dalībnieki: Sintija Šaltene 7.kl. (692,1kg ), Biruta Venckus (443 kg), Gustavs un Kristofers Ozoli 7.kl. (196,7 kg).

Paldies arī visiem pārējiem akcijas dalībniekiem: Anastasijai Višinskai (6,b ), Ralfam Ulriham Falkam (4.a ), Karīnai Mincānei (4.a ), Artūram Daņilovam (7.kl.) Pēterim Sudrabiņam (5.b),Robertam Klauģim (4.b), 8.klases kolektīvam, 4.b kl. kolektīvam; skolotājām: Unai Geitei, Ievai Zdanovskai, Inesei Venckus, Inesei Dāboliņai, Janai Bisterei, Gitai Brēmanei, Ivetai Cīrulei; dežurantei Ļubovai Bārbalei.

Par līdzekļiem, kas iegūti, nododot savākto makulatūru laikā no 2013. gada septembra līdz decembrim, skolas bibliotēkā ir iegādātas šādas daiļliteratūras grāmatas pusaudžiem:
Lūisa Džila  „Debesu vanags”
Kinnijs Džefs „Grega dienasgrāmata. Trešais lieks”
Kolinsa Sūzena „Bada spēles”
Patersons Džeimss „Pamatskola. Manas dzīves briesmīgākie gadi”
Grišams Džons „Teodors Būns un nolaupītā meitene”
Kronenbergs Alberts „Tuntuļu Jurītis”


Makulatūras akcija turpinās arī II semestrī.

Apsveicam!

9. klases skolnieku Eduardu Gūtmani ar iegūto 2. vietu atklātajā
angļu valodas olimpiādē!

Paldies skolotājai Guntai Beizakai!

Apsveicam!

Konkursā "Plakāts Valsts svētkos"
3. vietu ir ieguvusi Evija Daļecka (4.B)
atzinību - 1. klases skolniece Marta Magdalēna Markusa.

Liels paldies dalībniekiem un skolotājai K. Pupurei!

Skolas Padomes (24.10.2013) sanāksmes lēmumi:

  1. Organizēt kopīgu sapulci ar 1. klašu vecākiem 21. novembrī pl. 18:00;
  2. 13. februārī organizēt vecāku koncertu bērniem;
  3. Uzzināt visu par skolas atbalsta fonda dibināšanas juridiskajiem aspektiem līdz 21. novembrim.

Friča Brīvzemnieka pamatskola ir aktīvi aizvadījusi
jaunā mācību gada pirmos mēnešus. Ir notikuši daudz
interesanti pasākumi.
Piedāvājam nelielu ieskatu skolas dzīvē.

Apsveicam!

Apsveicam mūsu skolas folkloras kopu (sk. Marta Vaivode) un 2. – 4. klašu kori (sk. Elīna Bāliņa) ar iegūto PATEICĪBAS RAKSTU un 5. – 9. klašu vokālo ansambli (sk. Elīna Bāliņa) ar iegūto DIPLOMU kā LIELĀS BALVAS LAUREĀTIEM Rīgas bērnu un jauniešu festivālā/konkursā „Mana dziesmu vācelīte”!
Lasīt vairāk.

Festivāla uzvarētājas

Karjeras nedēļa

2013. gada 7.-11. oktobrī arī Friča Brīvzemnieka pamatskolā norisinājās dažādi pasākumi
karjeras nedēļas ietvaros.
Nelielu ieskatu šajā nedēļā varat redzēt šeit.

Karjeras nedēļa šogad notiek 11 Latvijas pilsētās no 7.līdz 11.oktobrim. To organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla programmas ietvaros (Euroguidance) sadarbībā ar Rīgas, Jelgavas, Ventspils, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Gulbenes, Cēsu, Kuldīgas un Valmieras pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.

Karjeras nedēļas logo

Mēs visi kopā Foto

Mācību līdzekļi 2013./2014. mācību gadam

1. klasei ar mākslas novirzienu, 1. klasei, 2. klasei, 3. klasei,4. klasei
5. klasei, 6. klasei, 7. klasei, 8. klasei, 9. klasei

Mūsu skola jau otro gadu piedalās Latvijas Universitātes un Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“ (Vienošanās Nr. 2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002). Projekta ietvaros skolā ir izstrādāti un darbojas īpaši iekšējās kārtības noteikumi, kuri ir ievietoti arī skolas dienasgrāmatās. Skolēni tiek motivēti labāk uzvesties, jo e-klases uzvedības žurnālā ir iespējams likt pozitīvos vērtējumus par katra skolēna īpaši labo un izpalīdzīgo uzvedību. Skolēni var saņemt no skolotājiem un arī tehniskā personāla CAD kartītes. CAD – tas ir Cieņa, Atbildība un Drošība, kas ir APU projekta stūrakmeņi.

APU logo

 

web master: lailak@inbox.lv
Par skolu
Skolēniem
Pedagogi
Foto
Bibliotēka
Mācības
Par pasākumiem
Skolas avīze
Dokumenti
 
Karjeras tests
Skolu info
E-klase
Atbalsts pozitīvai uzvedībai

Friča Brīvzemnieka pamatskola.

Izmaiņas 08.09.2014