Uzmanību! Pateicoties vecāku - Mārtiņa Bergmaņa, Pētera Žihara un Kristapa Krūzmaņa darbam, skolas mājas lapa tiek veidota un modernizēta no jauna.

Pateicamies bijušajiem un esošajiem skolēniem, vecākiem un skolotājiem par dalību uzņēmuma "Maxima" organizētajā izglītības atbalsta programmā SAVAI SKOLAI!
Pateicamies uzņēmumam "Maxima" par iespēju piedalīties šajā programmā un par jūnijā saņemto inventāru - kancelejas precēm, sporta inventāru un interaktīvajiem mācību materiāliem.
Lai saulaina visiem vasara un uz tikšanos rudenī!

Friča Brīvzemnieka pamatskolas administrācija

Nometne "Daba māca"

Dokumenti, kas nepieciešami, stājoties 1.klasē

Mācību grāmatas, darba burtnīcas un mācību līdzekļi 2016./2017.m.g.:

1.klasei - pamatprogramma

1.klasei - mākslas programma

2.klasei

3.klasei

4.klasei

5.klasei

6.klasei

7.klasei

8.klasei

9.klasei

ĻOTI SVARĪGA informācija par skolēna E-karti

Bezskaidras naudas norēķini ar Skolēna e-karti Rīgas skolās

Friča Brīvzemnieka pamatskolas 2.-4.klašu koris (diriģente Liene Poļakova) ieguvis 2.pakāpes diplomu

Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 2.-4.klašu koru skatē 13.04.2016.

Apsveicam ar panākumiem!

Pateicība Friča Brīvzemnieka pamatskolas skolotāju un vecāku jauktajam korim "MEZGLI" par straujo un veiksmīgo startu Rīgas jaukto koru skatē (virsdiriģenta Ārija Šķepasta koru grupā), kas risinājās 10.04.2016. Latvijas Universitātes Lielajā aulā, korim iegūstot 2.pakāpi.

Pateicība diriģentei un mūsu skolas mūzikas skolotājai ELĪNAI SKUJAI par nesavtīgu atdevi 2 gadu garumā, izveidojot kori "MEZGLI" un to pilnveidojot dalībai koru skatē.

Lai korim "MEZGLI" un diriģentei Elīnai Skujai veiksmīga un radoša gatavošanās Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem 2018.gadā!

9.martā skolas 1.-2.klašu un 3.-4.klašu deju kolektīvs "Ozolēni" piedalījās Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu III deju svētku repertuāra atlases skatē ar dejām - "Eža bungas" un "Mana mīļā"

6.b klases komanda "Sestais sektors"

Bruno Krampe, Samanta Krampe, Ērika Patrīcija Bitmete, Krišs Saberovs, Simona Jansone, Roberts Martins Klauģis

Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 6.klašu matemātikas konkursā "Spicprāti" iegūst nomināciju "Laipnākie"

Apsveicam skolas folkloras pulciņu ar I pakāpes diplomu Rīgas novada skatē "Paši nāca spēlēdami, kumeliņi dancodami" (vad. Māra Vucina - Bērziņa)

Apsveicam 6.b klases skolēnus

Ēriku Patrīciju Bitmeti

Bruno Krampi

ar iegūto 3.vietu Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē

8. februārī mūsu skolas 5. klases skolēni kopā ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori aizvadīja atraktīvu un radošu literāro pēcpusdienu bērnu bibliotēkā “Zvirbulis”. Bērnu detektīvu autore Fr. Brīvzemnieka pamatskolas bērniem vēl piedzīvojumiem pilnu Pērtiķa gadu. (skat.attēlu)

Par brīvpusdienām

Mūsu skolas 8.klases skolnieces dalība konkursā "Maksimālisti"

Atzinības raksts pateicībā par sirdsdarbu un atbalstu dzīvnieku patversmei

Apsveicam!

Skatuves runas konkursa "Rīgas zvirbulis" 2. kārtā, kas notika 14. oktobrī Rīgas Skolēnu pilī, mūsu skolas 5. klases skolniece
Airisa Elerte ieguva III pakāpi.

Paldies skolotājām
Inesei Dāboliņai un Laimdotai Lācei

Zvirbulis

Afiša Mezgli

Nominācijas 2016. gada maijā

Labā sirds                      
      

Vija Feldmane

Gada skolotāja  
Inga Spridzāne
Biruta Sniķere
Gada kolēģis  
Laimdota Lāce
Gada aktīvists-skolas lepnums
Monta Liepiņa
Gada izcilnieks
Ērika Patrīcija Bitmete (9.93)
Gada izaugsme

Kristians Heize 5.kl. (0.54)
Gustavs Vistiņš 6.a kl. (0.54)
Cipkaitis Kristaps 7.kl. (0.53)

Labākā mācībās un aktīvākā klase
4. klase (7.21)
Lielais palīgs Gustavs Vistiņš
Gada zīmētājs

Elza Purvišķe
Haralds Pabērzs
Marcels Mačs

Gada lasītājs   

Elza Ranka(1.kl.)
Patrīcija Drava(2.kl.)

Kate Bergmane (1.kl.)

    

Klases lepnums:

1.a –Kate Bergmane                                     5. – Katrīna Krūka
1.b – Gabriēla Danija Trjahova                          6.a – Roberts Francis 
2. – Agate Ozoliņa                                        6.b –Ērika Bitmete
3.a – Ance Krūzmane                                               Samanta Krampe 
3.b – Roberts Vēveris                                    7. – Adriana Andersone
4.- Linards Lācis                                       8.,9. ------------------        

APU    

1.vieta - 3.a klase
2.vieta - 1.b klase
3.vieta - 5.klase

APU līdere – Katrīna Dārta Novika – (5.kl.) – 46

Tikai pozitīvi vērtējumi e-kl. žurnālā   Aleksandra Zariņa (5.kl.) – 35
                                                                   Ketija Dzene (8.kl.) – 32
                                                               Amanda Zvirbule (8.kl.) – 32   

Paldies:     Rutiņai un Ievai par to, ka bijušas blakus
Malvīnei, Lienei, Ingai par sekmīgu startu skolotājas darbā
Sandrai par stimulu jaunu zināšanu apgūšanā   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par skolu
Kontakti
Skolēniem
Pedagogi
Foto
Bibliotēka
Mācības
Dokumenti
Konkursi
 
Karjeras tests
Skolu info
E-klase
Atbalsts pozitīvai uzvedībai

Friča Brīvzemnieka pamatskola

Izmaiņas 14.06.2016.