Mākslinieka skices

Katrā no mums ir kripatiņa talanta. Kādu aizrauj rokdarbi, mūzika, dejas un sports, kādam ļoti tuvi mākslas pasaules ceļojumi, kādam fantāziju zemes neizdibināmo dzīļu pētījumi – literatūra. Tā ir Zeme, kurā cilvēks vienā acumirklī var pārcelties laikā, pārpeldēt okeānus, apceļot dažādas zemes un pabūt gan debesu apartamentos, gan pazemes labirintos. Kurš gan no mums nav lasījis grāmatu un prātos izsapņojis savu līdzdalību varoņiem.

Šajā krātuvītē mēs apkoposim dažādus skolēnu radošos darbus, kas tapuši gan mācību stundu ietvaros, gan brīvajos brīžos:

dzeju,   stāstus,   leģendas,    pasakas,    viedokļus,   brīvos rakstus,    video,   prezentācijas. 

Mūsu skolā var apgūt pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) profesionāli orientēta virziena programmu, par kuras darbību informāciju arī izvietosim šeit.

 

2020./2021.m.g.

Attālinātais mācību darbs 9.klase

Attālinātais mācību darbs - dažādas klases

Ziemassvētku noskaņas! 

Kā gribētos man sniegavīra... 4a 

Pūces 1.a

Putni - konkursa darbi un balvas

Aušanas pulciņa meitenes mācās zīdu apgleznot

Tautumeitas! 3.b klase.

SVEICAM LATVIJU SVĒTKOS!

Krāsu pāreja un neliels plaušu treniņš 1.a un 1.b klasēs

Zirnekļu uzbrukums turpinās.2.a un 2.b klases

Sveicam Frici Brīvzemnieku svētkos!

Zirnekļa nedarbi agrā rītā 2.a klase

Tārpu uzbrukums 2.a klase

Klusā daba 5.b klase

Pašportreti 1.a un 1.b klases

Koki 3.a klase 

Šonedēļ mūsu skolā pie skolotājas Sarmītes Sedliņas tiešām ņaud kaķi! 

4a klases MASKAS

2a ES un DABA

Kompetenču pieeja vizuālās mākslas stundās 1.klasē

 

2019./2020.m.g.

filma VAKARSTĀSTS un tās tapšanas process

Maisiņu darbnīcas rezultāts

Spruksti dejo!

Aušanas pulciņa meiteņu uzaustie lakati.

 

2018./2019.m.g.

Pavasara plēnērs  dabā

6a klases diplomdarbi

Koks uz šķīvja

Pamukāļi - uzmini nu, kas tas ir!

Aušana un tapošana

Pērļošana aušanas pulciņā

Radošie darbi mājturības stundās

Februāris - tehnoloģiju mēnesis 2019

Keramikas pulciņa bērnu darbi 2019

Ziemassvētku izstāde 2018 

Bērnu vēstules Ziemassvētkos 2018.

 

Radošie darbi latviešu valodā sākumskolas mēneša laikā

Plenāra dienasgrāmata nr.2.

Plenēra dienasgrāmata nr.1.

Gramatiskās pasakas

Divas godalgotas vietas konkrusā "Gada būve" 

Konkurss "Vislabākā profesija ir..."

 

Konkurss "Mākslinieka Ģ.Eliasa mīklu minot".

Dalība festivālā/konkursā "No pagātnes uz nākotni"

 

Mīlestības vēstules skolai.

4.klases ekskursija uz "Lielo"muzeju. 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google