Pedagogi

Skolā strādā 44 pedagoģiskie darbinieki. Skolas vadību nodrošina skolas direktore, vietniece izglītības jomā, vietnieces audzināšanas jomā un vietniece jaunatnes jomā, vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Skolā ir spēcīga, ieinteresēta un kvalitatīvi strādājoša atbalsta komanda, kas sastāv no izglītības psihologa, sociālā pedagoga, logopēda, speciālā pedagoga, medmāsas un koriģējošas vingrošanas pedagoga. Skolā ir profesionāls karjeras speciālists.  Friča Brīvzemnieka pamatskolas pedagogiem ir augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā, kas spilgti atspoguļojas pedagogu vadītajās mācību stundās, kur aizvien vairāk tiek piedāvātas dažādas interaktīvās un uz skolēnu sadarbību vērstas darba metodes un formas, kas palīdz labāk izglītojamiem apgūt konkrētu mācību vielu ar interesi, vienlaicīgi sekmējot pozitīvas izglītojamo mācību motivācijas veidošanos. Visi pedagogi efektīvi un profesionāli sadarbojas 7 jomu darba grupās, kuras atbildīgi vada Baiba Koemeca (Valodu joma). Iveta Grēviņa (Sociālā un pilsoniskā joma), Iveta Cīrule (Matemātikas joma), Gita Brēmane (Dabaszinātņu joma), Laimdota Lāce (Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma), Inese Venckus (Tehnoloģiju joma), Māra Elīza Sila un Krists Kozlovs (Veselības un fiziskās aktivitātes joma) un Baiba Radele (Sākumskolas skolotāju darba grupa).

Biruta Venckus, Izglītības iestādes direktore

Biruta Venckus, Izglītības iestādes direktore

Imants Šaltenis, Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Imants Šaltenis, Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Ieva Zdanovska, Direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Ieva Zdanovska, Direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Elīna Skuja, Direktores vietniece audzināšanas jomā, mūzikas skolotāja, muzeja pedagogs, 6.a klases audzinātāja

Elīna Skuja, Direktores vietniece audzināšanas jomā, mūzikas skolotāja, muzeja pedagogs, 6.a klases audzinātāja

Dace Šetlere, Direktores vietniece jaunatnes jomā, sociālais pedagogs, 9.b klases audzinātāja

Dace Šetlere, Direktores vietniece jaunatnes jomā, sociālais pedagogs, 9.b klases audzinātāja

Iveta Bērziņa, Koncertmeistare

Iveta Bērziņa, Koncertmeistare

Atis Birze, Dizaina un tehnoloģiju skolotājs, vizuālās mākslas skolotājs, interešu izglītības pulciņu

Atis Birze, Dizaina un tehnoloģiju skolotājs, vizuālās mākslas skolotājs, interešu izglītības pulciņu "Lielā Ota", "Otiņa" un "Kokapstrāde" skolotājs

Gita Brēmane, Bioloģijas, ģeogrāfijas un sports un veselība skolotāja, 4.a un 9.a klases audzinātāja

Gita Brēmane, Bioloģijas, ģeogrāfijas un sports un veselība skolotāja, 4.a un 9.a klases audzinātāja

Kristiāna Ceicāne, Sākumizglītības skolotāja (ilgstošā prombūtnē)

Kristiāna Ceicāne, Sākumizglītības skolotāja (ilgstošā prombūtnē)

Iveta Cīrule, Fizikas, matemātikas, inženierzinību skolotāja, 4.b klases audzinātāja

Iveta Cīrule, Fizikas, matemātikas, inženierzinību skolotāja, 4.b klases audzinātāja

Inese Dāboliņa, Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6.b klases audzinātāja

Inese Dāboliņa, Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6.b klases audzinātāja

Madara Freiberga, Pagarinātās grupas skolotāja, 1.c klases audzinātāja

Madara Freiberga, Pagarinātās grupas skolotāja, 1.c klases audzinātāja

Marija Gabarašvili, Datorikas skolotāja

Marija Gabarašvili, Datorikas skolotāja

Agnese Grandovska, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Agnese Grandovska, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Iveta Grēviņa, Sociālo zinību un vēstures skolotāja, 5.b klases audzinātāja

Iveta Grēviņa, Sociālo zinību un vēstures skolotāja, 5.b klases audzinātāja

Iveta Gūtmane, Sports un veselība skolotāja, koriģējošās vingrošanas skolotāja, karjeras izglītības speciālists - konsultants, 7. klases audzinātāja

Iveta Gūtmane, Sports un veselība skolotāja, koriģējošās vingrošanas skolotāja, karjeras izglītības speciālists - konsultants, 7. klases audzinātāja

Kristīne Krista Hohrjakova, Matemātikas skolotāja

Kristīne Krista Hohrjakova, Matemātikas skolotāja

Andra Kalniņa, Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8.b klases audzinātāja

Andra Kalniņa, Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8.b klases audzinātāja

Iveta Kalpiša, Logopēde

Iveta Kalpiša, Logopēde

Baiba Koemeca, Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8.a klases audzinātāja

Baiba Koemeca, Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8.a klases audzinātāja

Krists Kozlovs, Sports un veselība skolotājs, interešu izglītības pulciņa

Krists Kozlovs, Sports un veselība skolotājs, interešu izglītības pulciņa "Sporta spēles" vadītājs, sporta darba organizators

Māra Kudiņa, Vācu valodas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Māra Kudiņa, Vācu valodas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Vita Lagzdiņa, Sākumizglītības skolotāja, 2.b klases audzinātāja

Vita Lagzdiņa, Sākumizglītības skolotāja, 2.b klases audzinātāja

Laimdota Lāce, Bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja, 5.c klases audzinātāja

Laimdota Lāce, Bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja, 5.c klases audzinātāja

Jūlija Lukjanoviča, Datorikas skolotāja

Jūlija Lukjanoviča, Datorikas skolotāja

Agnese Meiere , Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, teātra mākslas skolotāja, 2.c klases audzinātāja

Agnese Meiere , Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, teātra mākslas skolotāja, 2.c klases audzinātāja

Jekaterina Mikiševa - Kunaviča, Sākumizglītības skolotāja, matemātikas skolotāja pamatskolā, 2.a klases audzinātāja

Jekaterina Mikiševa - Kunaviča, Sākumizglītības skolotāja, matemātikas skolotāja pamatskolā, 2.a klases audzinātāja

Iveta Nereta, Izglītības psiholoģe

Iveta Nereta, Izglītības psiholoģe

Jeļizaveta Ņegeļeva, Angļu valodas skolotāja

Jeļizaveta Ņegeļeva, Angļu valodas skolotāja

Sandra Osīte, Interešu izglītības pulciņa

Sandra Osīte, Interešu izglītības pulciņa "Keramika" skolotāja

Sanita Pavāre, Sākumizglītības skolotāja, 3.c klases audzinātāja

Sanita Pavāre, Sākumizglītības skolotāja, 3.c klases audzinātāja

Laila Putniņa, Sākumizglītības skolotāja, 1.a klases audzinātāja

Laila Putniņa, Sākumizglītības skolotāja, 1.a klases audzinātāja

Baiba Radele, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 3.a klases audzinātāja

Baiba Radele, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 3.a klases audzinātāja

Dzintra Reimarte, Dabaszinību skolotāja

Dzintra Reimarte, Dabaszinību skolotāja

Līga Saliņa, Mūzikas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Līga Saliņa, Mūzikas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Juta Saulīte, Vizuālās mākslas, dizains un tehnoloģijas skolotāja, interešu izglītības pulciņa

Juta Saulīte, Vizuālās mākslas, dizains un tehnoloģijas skolotāja, interešu izglītības pulciņa "Podziņa" skolotāja

Sarmīte Sedliņa, Vizuālās mākslas skolotāja, folkloras kopas

Sarmīte Sedliņa, Vizuālās mākslas skolotāja, folkloras kopas "Spruksti" vadītāja, aušanas pulciņa "Dandzis" vadītāja

Māra Elīza Sila, Sports un veselība skolotāja, sporta darba organizatore

Māra Elīza Sila, Sports un veselība skolotāja, sporta darba organizatore

Jānis Skangalis, Tautas deju kolektīvu

Jānis Skangalis, Tautas deju kolektīvu "Ozolēni" vadītājs, ritmikas skolotājs

Olga Sokolova, Krievu valodas skolotāja

Olga Sokolova, Krievu valodas skolotāja

Inga Spridzāne, Sākumizglītības skolotāja, 3.b klases audzinātāja

Inga Spridzāne, Sākumizglītības skolotāja, 3.b klases audzinātāja

Baiba Šingireja, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 1.b klases audzinātāja

Baiba Šingireja, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 1.b klases audzinātāja

Eva Turlute, Mūzikas skolotāja, 1. klašu kora, 2. - 4. klašu kora

Eva Turlute, Mūzikas skolotāja, 1. klašu kora, 2. - 4. klašu kora "Mezgliņi" un 5. - 9. klašu vokālā ansambļa vadītāja

Rasa Valdiņa, Pagarinātās grupas skolotāja, pedagoga palīgs

Rasa Valdiņa, Pagarinātās grupas skolotāja, pedagoga palīgs

Inese Venckus, Dizaina un tehnoloģiju, dabaszinību, ķīmijas skolotāja, 5.a klases audzinātāja

Inese Venckus, Dizaina un tehnoloģiju, dabaszinību, ķīmijas skolotāja, 5.a klases audzinātāja

Ruta Vēvere, Lietvedības pārzine

Ruta Vēvere, Lietvedības pārzine

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google