Jaunumi

Paldies Annai Martinsonei (foto), Ernestam Meisteram un Martai Matīsai par dalību vides izziņas konkursā - Gudrās pūces olimpiāde! Vairāk

Šī gada 16. novembrī, Rīgas domes pateicību par darbu Friča Brīvzemnieka pamatskolā, saņem Ruta Jākobsone, Inese Venckus, Ieva Zdanovska, Elīna Skuja un Imants Šaltenis. Vairāk

Šī gada 16. novembrī, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pateicību par darbu Friča Brīvzemnieka pamatskolā, saņem Gita Brēmane, Iveta Cīrule, Laimdota Lāce, Iveta Nereta, Sarmīte Sedliņa, Inga Spidzāne, Dace Šetlere un Iveta Gūtmane. Vairāk

Šī gada 16. novembrī, Friča Brīvzemnieka pamatskolas atzinību par radošu un profesionālu darbu, saņem Māra Kudiņa, Laila Putniņa, Baiba Radele, Rasa Valdiņa un Inese Dāboliņa. Vairāk

Šī gada 16. novembrī, Friča Brīvzemnieka pamatskolas pateicību par darbu izglītības iestādē, saņem Andra Kalniņa, Baiba Koemeca, Agnese Meiere, Sanita Pavāre, Baiba Šingireja, Atis Birze, Madara Freiberga, Iveta Grēviņa un Juta Saulīte. Vairāk

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google