Jaunumi

Lūdzu, sekot līdzi informācijai par plānoto skolēnu testēšanu mūsu skolā! Neskaidros jautājumus aicinām risināt ar klases audzinātāju! Cieņpilnā un pozitīvā sadarbībā mums izdosies atrisināt šos jautājumus! Vairāk

Informācija no Rīgas satiksmes. Vairāk

Nodarbībās tiks pārskatītas svarīgākās prasmes, mācoties no mājām. Tiks pilnveidota prasme kopēt tekstu, atrast informāciju internetā, izmantot dažādus resursus, piemēram, Google kalkulatoru funkcijas un valodas tulkošanas funkcijas. Nozīmīgi ir iemācīties pārzināt ne tikai prasmi atrast informāciju, piemēram, Google un Youtube, bet arī prasmi izmantot taustiņu kombinācijas. Tiks izsniegti uzskates materiāli un vingrinājumi. Vairāk

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google