Jaunumi

5. - 8. klašu skolēn, ieskaties! Vasaras lasīšanas grāmatu saraksts un Lasītāja piezīmju lapa! Vairāk

Dabas formas un materiāli mākslā un dizainā. 5.a klase Skolotāja Sarmīte Sedliņa. Vairāk

Mācību gada noslēgumā top vizuālās mākslas stundās radīto darbu grāmatas! Skolotāja Sarmīte Sedliņa Vairāk

Ar prieku sejās, ar pacilātu noskaņojumu, ar saņemtiem diplomiem - mācību gads ir noslēdzies. Lai dzīvo vasara!!! Vairāk

Ikvienu cilvēku ietekmē apkārtējā vide - tas, ko ieelpojam, sadzirdam un, protams, ieraugām. Visnomierinošākā vide ir daba ar tās rimtumu, ciklisko mainību un dzīvību. Šajā mācību gada vidū 6.a klases skolēni veidoja savus diplomdarbus par tematu '' Stilizācija. Daba.'' Iespaidi un dabas uztvere darbos acīmredzami ir ļoti atšķirīga, vairumā skolēni izvēlējās mežu kā galveno izstrādes punktu, cits, apspēlējot ekoloģijas problēmas. Darbi ir salīdzinoši klusos toņos, kādā iespraucoties kādam košumam. Stilizācijas mākslu gan vēl nepieciešams noslīpēt, bet kopumā darbi ir apmierinoši. E. Krēsliņa. Vairāk

Skolēni stādīja, vecāku sarūpētās, atraitnītes skolas pagalma puķpodos. Vairāk

Otrdien, 3. maijā, svinējām mūsu skolas 112. dzimšanas dienu, kā arī ieskandinājām Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienu! Vairāk

3. maijā mūsu skolai 112. dzimšanas diena, kā arī Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svētku lielkoncerts! Rotājies ar Latvijas karoga lentīti! Vairāk

PIrmdien, 25. aprīlī, Rīgas vokālās mākslas konkursā "Dziedošais burbulis", mūsu skolas 5. - 9. klašu vokālais ansamblis ieguva I pakāpes diplomu! Lepojamies! Vairāk

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google