Atbalsta personāls

Direktore Biruta Venckus

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67474043 vai 67474044

209.kabinets

 

Direktores vietniece izglītības jomā Ieva Zdanovska

Pieņemšanas laiks: trešdienās no 16:00-17:00

Tālrunis: 67474046

207.kabinets

 

Direktores vietniece audzināšanas jomā Elīna Skuja

Pieņemšanas laiks: trešdienās no 15:00-16:00

212.kabinets

e-pasts: ebalina@edu.riga.lv

 

Izglītības psiholoģe Iveta Nereta

Pieņemšanas laiks: trešdienās no 09:00-10:00

210.kabinets

 

Logopēdes Inese Dāboliņa un Rasa Valdiņa

Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 10:00-10:40

303.kabinets

 

Sociālais pedagogs Dace Šetlere

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67474047

202.kabinets

e-pasts: dsetlere2@edu.riga.lv

 

Medicīnas māsa Vija Feldmane

201.kabinets

 

Galerija

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google