Atbalsta personāls

Direktore Biruta Venckus

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67474043 vai 67474044

209.kabinets

 

Direktores vietniece Ieva Zdanovska

Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 16:00-17:00

Tālrunis: 67474046

207.kabinets

 

Izglītības psiholoģe Iveta Nereta

Pieņemšanas laiks: piektdienas plkst. 9:00-10:00

210.kabinets

 

Logopēde Inese Dāboliņa

Pieņemšanas laiks: piektdienas 10:10-10:50

303.kabinets

 

Sociālais pedagogs Dace Šetlere

Pieņemšanas laiks: otrdienās plkst.15:00-17:00

202.kabinets

Tālrunis: 67474047

e-pasts: dsetlere2@edu.riga.lv

 

Medicīnas māsa Vija Feldmane

Pieņemšanas laiks: trešdienās 15:00-16:00

201.kabinets

 

Logopēds, pedagoga palīgs Rasa Valdiņa

 

 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google