Programma "Latvijas skolas soma"

 

Programmas mērķis: nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Arī mūsu skola ir izstrādājusi pasākumu plānu, kas tiks realizēts mācību gada laikā. Tā ietvaros visu klašu skolēni apmeklēs dažādus izzinošus ar Latvijas vēsturi, kultūru, mūziku un citām jomām saistītus pasākumus, kam varēs sekot līdzi šajā sadāļā.

 

 2021./2022.mācību gada 1.semestra programmas "Latvijas skolas soma" aktivitātes apskatiet failā Latvijas skolas somas piezīmes - 2021./2022.m.g. 1.sem.

 

 

 

Latvijas skolas soma - dāvana, iespēja, apsolījums

PAR VISU, KAS LATVIJU PADARA PAR LATVIJU

#latvijasskolassoma #skolassoma #lss

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google