Programma "Latvijas skolas soma"

 

Programmas mērķis: nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Katru semestri tiek veidots kultūras pasākumu plāns - katra klase apmeklē vismaz vienu kultūras pasākumu. Pasākumi notiek gan skolas telpās, gan ārpus skolas, kad skolēni dodas uz teātri, muzeju, cirku vai kādu citu kultūrtelpu.

 

 

 

 

 

Latvijas skolas soma - dāvana, iespēja, apsolījums

PAR VISU, KAS LATVIJU PADARA PAR LATVIJU

#latvijasskolassoma #skolassoma #lss

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google