ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"(8.3.2.2./16/I/001)

 

Friča Brīvzemnieka pamatskola ir to 34 Rīgas skolu skaitā, kuras turpina realizēt projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" - turpmāk APP. Skolā jau trešo gadu tiek piedāvātas dažādas aktivitātes, kuras būs domātas gan sākumskolas skolēniem veiksmīgākai lasītprasmes un rēķināšanas prasmju attīstīšanai, gan arī 5.-9.klašu skolēniem dabaszinātņu un valodu jomās. Liels ieguvums ir skolotāja palīga piesaiste sākumskolas latviešu valodas, matemātikas un dabaszinību stundās. Šogad projekts atsāks darbību no oktobra.

Šajā mācību gadā skola piedāvās 15 dažādus projekta pasākumus, t.sk. mācību vizītes un papildus nodarbības dažādos mācību priekšmetos gan darbam ar talantīgiem skolēniem, gan tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Tāpat būs 6 ārpakalpojumu programmas, t.sk. turpināsim slidotapmācību, būs nodarbības robotikā, programmēšanā u.tml.(lasīt zemāk 2019./2020.m.g.plānā)

Sagatavoja projekta koordinatore I.Zdanovska

 

Sīkāka informācija par projektu visc.gov.lv mājas lapā:

http://www.visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

Sekojiet līdzi informācijai!

 

2018./2019.m.g.

Jau tiek strādāts pie nākamo divu mācību gadu nodarbību plāna.

10.maijā mūsu skolas skolotāji piedalīsies forumā "Izglītība izaugsmei", kurā prezentēsim skolas veiksmes stāstu "Nometne "Daba māca". - (darba kārtība zemāk pie pdf failiem). 

Martā un aprīlī sadarbībā ar RTU 7.-9.klašu skolēniem būs iespēja apmeklēt dažādas nodarbības RTU kompleksā Ķīpsalā - optikas eksperimenti, matemātika, bioķīmisko procesu datormodelēšana, programmēšanas programma 'Solidworks",  dizains.

12. un 13.februārī 6.klašu skolēni apmeklēja Tehniskās jaunrades namu "Annas 2"

3.,4.,5. decembris - Arī šogad pie mums skolā ir viesojies Tehnobuss (3 dienas skolēniem bija iespējas apmeklēt Tehnobusa piedāvātās nodarbības).

Ieskats Daces Šetleres vadītajās nodarbībās bērna personības attīstībai - (zemāk pie pdf failiem)

Ieskats D.Kalvāna matemātikas nodarbībās

Ieskats L.Putniņas un I.Dūmiņas radošājās stratēģisko u.c. spēļu nodarbībās

Uzaicinājums uz nometni DABA MĀCA 2019

Slidotapmācība 

Slidošana 3.klasēm - visa gada garumā pirmdienu rītos

 

2017./2018.m.g.

VASARAS TEMATISKĀ NOMETNE "DABA MĀCA"

2.maijā mācību vizīte uz LU Botānisko dārzu. Informācija šeit.

2.maijā mācību vizīte uz Dabas muzeju. Informācija šeit. 

5.aprīlī mācūbu vizīte uz Tehnoannas 2. Sīkāka informācija šeit.

18.aprīlī notika mācību vizīte uz LU Botānisko dārzu. Sīkāka informācija šeit.

22.martā notika mācību vizīte uz Ķeguma HES. Sīkāka informācija šeit.

15.janvārī skolā jau minētā APP projekta ietvaros viesosies tehnobuss. Sīkāka informācija šeit.

Mobilās laboratorijas Tehnobuss nodarbības 15.01.2018. attēlos šeit.

 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google