ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"(8.3.2.2./16/I/001)

Friča Brīvzemnieka pamatskola turpina realizēt projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" - turpmāk APP. Skolā jau trešo projekta posmu tiek piedāvātas dažādas aktivitātes, kuras būs domātas gan sākumskolas skolēniem veiksmīgākai lasītprasmes un rēķināšanas prasmju attīstīšanai, gan arī 5.-9.klašu skolēniem dabaszinātņu un valodu jomās. Liels ieguvums ir skolotāja palīga piesaiste sākumskolas latviešu valodas, matemātikas un dabaszinību stundās. Šogad projekts atsāks darbību no oktobra.

 

Sīkāka informācija par projektu visc.gov.lv mājas lapā: http://www.visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

Sekojiet līdzi informācijai!

 

2023./2024.m.g.

Lai arī projekts jau ir noslēdzies, tomēr dažas aktivitātes vēl turpinās:

Līdz 30.novembrim skolā strādā 7 pedagoga palīgi, septembrī bijuši 73 stundās, oktobrī 78 stundās.

6.b klase AHHA

Zinātnes skolas apmeklējums 4a klase

Dabas muzeja apmeklējums 4.a un 4.b klases

6.a klase Futurimo un AHHA

5.a klase FUTURIMO

4.a un 7.klase AHHA centra apmeklējums

 

2022./2023.m.g.

Ir sācies projekta noslēdzošais posms. 

Skola piedāvā iepriekš aprakstītos projekta pasākumus saskaņā ar projekta grafiku. Darbs tiek uzsākts ar 19.oktobri.

Stikla dizaina nodarbības. 

 

2021./2022.m.g.

Ir sācies projekta 3.posms. 

Skola piedāvā vairākus projekta pasākumus saskaņā ar projekta grafiku. Darbs tiek uzsākts ar oktobri.

 

2020./2021.m.g.


Ir veikts 2.posma izvērtējums.

 

Sadarbība ar Laboratorium janvārī un februārī

Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tirgus izpētes rezultātā ir noslēgts līgums ar Biedrību "Bērnu un jauniešu zinātnes skola Laboratorium" par attālinātajām nodarbībam STEM jomā šādās izglītības iestādēs:

6.,7.,8. un 9.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties online nodarbības ārkārtas situācijas laikā, kas bija praktisko  eksperimentu demonstrācija ar paskaidrošanu + katrā nodarbība būtu pieejamie vairāki eksperimenti. 

Pieejamas tēmas:

  • elektriba
  • skaņa
  • uguns
  • gaiss
  • ūdens
  • metāli
  • drošība
  • ķīmija.

ROBOTIKA
ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"(8.3.2.2./16/I/001)
 ietvaros mūsu skolā no 10.09.2020. atsāks darbību robotikas nodarbības.

Katrā nodarbībā maksimālais bērnu skaits 20.

5.a klase  ceturtdienās no pl. 14.45 - 15.45.

4.a klasei un 4.b klasei piektdienās no 13.15. - 14.15.

5.b klasei piektdienās pl.14.25 - 15.25.

SLIDOŠANA

No 7.septembra sadarbībā ar Volvo sporta halli mūsu skolas 3.a un 3.b klašu skolēni uzsāks slidotapmācību profesionālu treneru vadībā.

KLASES SALIEDĒŠANĀS PASĀKUMS.

Biedrības “IZDZĪVOŠANAS SKOLA” programma skolniekiem “Robinsons – jaunais dabas pētnieks” Ozolkalnā pie Cēsīm. Šogad šajā programmā 15.septembrī piedalīsies 5.a un 7.klase.

 

Nodarbību grafiks 2020./2021.m.g. - sāks darbu no 12.10.2020.

 

2019./2020.m.g.

Ceturtdien, 27. februārī, Rīgas Tehniskajā universitātē, Āzenes ielā 12, Rīgas skolu pedagogi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» tikās forumā «Tehnoloģijas vakar, šodien, rītdien. Quo vadis?».

Projekta ietvaros notikuši jau divas mācību vizītes. Viena uz Ķeguma HES 8. un 9.klašu skolēniem, otra uz Elektrum Energoefektivitātes centru Majoros 9.klašu skolēniem. Bildes šeit: Ķegums

Projekta ietvaros vairāk kā 20 pedagogiem ir iespēja apmeklēt divus dažādus kursus, kuri notiek mūsu skolā.

24. un 25.janvārī 18 mūsu skolas skolotāji kopā ar Dr. paed., asoc. prof. Karine Oganisjana piedalījās pedagogu profesionālās pilnveides programmā sākumskolas pedagogiem  “Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču veicināšanai sākumskolā”. 

Programmas mērķis ir veicināt sākumskolas pedagogu izpratni par starpdisciplināro mācību būtību un nozīmi skolēnu aktuālo kompetenču veicināšanā, kā arī pilnveidot viņu profesionālo kompetenci izveidot mūsdienīgas atraktīvas nodarbības skolēnu kompetenču pilnveidošanai, vērtību sistēmas bagātināšanai un personības daudzpusīgai attīstībai. 

Savukārt 21 pedagogs piedalīsies pedagogu profesionālās pilnveides programmā “Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā”, kas notiks Friča Brīvzemnieka pamatskolā 2020.gada 19., 20 un 21.martā. Lektore – Austrālijas Sidnejas Universitātes lektore Ilona Brūvere.

Sākot no otrdienas 19.novembra, mūsu skolā šī paša projekta atbalstītas notiks robotikas nodarbības sadarbībā ar SIA “001A” .

  • Otrdienās 5.klašu skolēniem no pl.13.50 līdz 14.50,
  • Ceturtdienās 4a klases skolēniem pl.12.20 - 13.20.

Savukārt trešās klases no 25.novembra pirmdienu rītos dodas slidot uz Volvo ledus halli!

Laba ziņa! 2020.gada vasarā atkal ar ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"(8.3.2.2./16/I/001) atbalstu tiks rīkota nometne "Daba māca". To organizē mūsu skolas skolotāji un kopā ar mūsu skolas izcilniekiem pavada 5 neaizmirstamas dienas mācoties par un ap dabu prom no Rīgas, skaistā vietā pie jūras. Ceram, ka šogad atkal turpināsies mūsu sadarbība ar kempingu "Stieress". Mērķauditorija 4.-7.klašu skolēni, kuri mācību gada beigās, saņemot liecību, tiks sakārtoti vidējo vērtējumu secībā, un tie, kuriem nebūs negatīvi uzvedības ieraksti. Pirmajiem 28 ar visaugstāko vidējo vērtējumu mēs zvanīsim un paziņosim priecīgo vēsti. Tikko kāds atsakās, uzreiz secībā tiek piedāvāta vieta nākamajam. Motivēsim savus bērnus šim jaukajam vasaras piedzīvojumam. Informēju, ka konkurence diezgan spēcīga! :)

Sagatavoja projekta koordinatore I.Zdanovska

2018./2019.m.g.

Jau tiek strādāts pie nākamo divu mācību gadu nodarbību plāna.

10.maijā mūsu skolas skolotāji piedalīsies forumā "Izglītība izaugsmei", kurā prezentēsim skolas veiksmes stāstu "Nometne "Daba māca". - (darba kārtība zemāk pie pdf failiem). 

Martā un aprīlī sadarbībā ar RTU 7.-9.klašu skolēniem būs iespēja apmeklēt dažādas nodarbības RTU kompleksā Ķīpsalā - optikas eksperimenti, matemātika, bioķīmisko procesu datormodelēšana, programmēšanas programma 'Solidworks",  dizains.

12. un 13.februārī 6.klašu skolēni apmeklēja Tehniskās jaunrades namu "Annas 2"

3.,4.,5. decembris - Arī šogad pie mums skolā ir viesojies Tehnobuss (3 dienas skolēniem bija iespējas apmeklēt Tehnobusa piedāvātās nodarbības).

Ieskats Daces Šetleres vadītajās nodarbībās bērna personības attīstībai - (zemāk pie pdf failiem)

Ieskats D.Kalvāna matemātikas nodarbībās

Ieskats L.Putniņas un I.Dūmiņas radošājās stratēģisko u.c. spēļu nodarbībās

Slidotapmācība 

Slidošana 3.klasēm - visa gada garumā pirmdienu rītos

 

2017./2018.m.g.

VASARAS TEMATISKĀ NOMETNE "DABA MĀCA"

2.maijā mācību vizīte uz LU Botānisko dārzu. Informācija šeit.

2.maijā mācību vizīte uz Dabas muzeju. Informācija šeit. 

5.aprīlī mācūbu vizīte uz Tehnoannas 2. Sīkāka informācija šeit.

18.aprīlī notika mācību vizīte uz LU Botānisko dārzu. Sīkāka informācija šeit.

22.martā notika mācību vizīte uz Ķeguma HES. Sīkāka informācija šeit.

15.janvārī skolā jau minētā APP projekta ietvaros viesosies tehnobuss. Sīkāka informācija šeit.

Mobilās laboratorijas Tehnobuss nodarbības 15.01.2018. attēlos šeit.

 

 

Saistītie faili

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google