Skola piedāvā individuālās karjeras konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem.

Skola piedāvā individuālās karjeras konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem.

Individuālās karjeras konsultācijās:
- konsultants atbalstu sniedz noteiktā laika posmā, noteiktā vietā;
- konsultants stingri ievēro savas profesionālās lomas robežas;
- konsultants mērķtiecīgi vada konsultēšanas gaitu;
- konsultants izmanto profesionāļu vidē atzītus atbalsta sniegšanas paņēmienus un metodes;
- konsultants nedod padomus, bet palīdz klientam saprast sevi un mainīt savu rīcību, uzvedību, darbošanos.

Pedagogs karjeras konsultants palīdz:
- apzināties spējas, prasmes, intereses, kompetences;
- paaugstināt pašnovērtējumu, pašmotivāciju;
- atklāt to profesionālo virzienu, kas vislabāk atbilst personībai, vērtībām, mērķiem;
- sniedz atbalstu piemērotākās profesijas  izvēlē;
- uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
- veidot rīcības plānu  un vadīt savu karjeru sev vēlamā virzienā.

Pieteikties pie karjeras konsultantes Ivetas Gūtmanes. Pieņemšanas laiks: pieteikšanās rakstot e klases pastā. Datums un laiks pēc abpusējas vienošanās. 103. kabinets

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google