Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem!

Lūdzam 1.klašu vecākus no 1. jūlija līdz 25.augustam elektroniski pieteikt skolēna e-karti www.eriga.lv vai klātienē, Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centros.  Sīkāka informācija atrodama zemāk pievienotajā bukletā.

Lūdzam līdz 29.augustam skolas kancelejā (209.kabinetā) iesniegt medicīnas dokumentus un potēšanas kartes kopiju. Medicīnas dokumenti jānokārto pie ģimenes ārsta.
Uzsākot mācības skolā, dokumentiem jābūt sakārtotiem! Lūdzu, esiet atbildīgi un plānojiet ģimenes ārsta apmeklējumu laicīgi!
 
Ja bērnam ir nepieciešama speciālā ēdināšana, lūdzam iesniegt ģimenes ārsta izziņu.
 
Pielikumā:
  • Informācija par skolu (šī prezentācija tika rādīta vecāku sapulcē 29.05.2024.)
  • Informācija par nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, kas jānostiprina līdz 1.septembrim, skolu uzsākot (šī prezentācija arī tika rādīta vecāku sapulcē 29.05.2024.)
  • Informācija par skolēna ekarti.
  • Infografika par svētku apģērbu un skolas himnu (Zinību dienā skolā ierodamies svētku apģērbā un Svinīgās līnijas laikā tiek dziedāta skolas himna)

 

Lai skaista, silta un priekpilna vasara!

Uz tikšanos klašu vecāku sapulcēs augusta beigās (par sapulcēm informēs klases audzinātājas augusta mēneša otrā pusē) un Zinību dienas svētkos 2. septembrī!

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google