Tik daudz jautājumu! Kā lai uz tiem atbild? VISC izstrādāts palīgmateriāls par situāciju valstī nākamā mēneša laikā

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunumi

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google