Projekts Neklusē Friča Brīvzemnieka pamatskolā

Šajā mācību gadā mūsu skola ir pievienojusies sociālajam projektam Neklusē. Projekta mērķis ir mazināt mobingu vienaudžu vidū. Jau augustā skolas pedagogiem bija iespēja piedalīties izglītojošā seminārā par to, kas ir mobings, kā to atpazīt un metodiku kā preventīvi strādāt ar skolēniem, lai šo problēmu mazinātu.

Mācību gada laikā projekta ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes:

- Piecas Centra Dardedze veidotas nodarbības sākumskolas klasēs

- Desmit Centra Marta veidotas nodarbības pamatskolas klasēs

- Edurio aptauja 5.-9.klašu skolēniem

- 13.septembrī 19.00-20.00 Neklusē pasākums vecākiem - kas ir mobings? Kā atpazīt? Kā rīkoties vecākiem? https://www.youtube.com/watch?v=UcE0mpiSjLk

- Tiešsaistes sarunas ar psiholoģi Lauru Valaini un psihoterapeitu Nilu Konstantinovu (par norises datumiem un laikiem informācija sekos)

 

Ticam, ka šī projekta piedāvātā metodika un rīki būs vērtīgs papildinājums darbam, kas jau līdz šim tiek veikts, lai paaugstinātu skolēnu labbūtību skolā.

Vairāk par projektu var uzzināt mājas lapā www.nekluse.lv

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google