Pļavā peļu jampadracis

Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursā izstādē „Daba mums apkārt. Pļava 17”, tēma “Pļavā peļu jampadracis”. 

Piedalījās aušanas pulciņā "Dandzis" dalībnieces - Paulīne Krūmiņa, Elīza Ruiķe un Dārta Muriņa.

Skolotāja Sarmīte Sedliņa

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google