Mēs TEVI ļoti gaidījām!

Paldies ikvienai klases audzinātājai, mācību priekšmetu skolotājiem par palīdzību, kā arī skolas vadībai par svētku radīšanu! Aplūko nelielu daļu fotogrāfijās!

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google