Ģeometrija mākslā

5.b klase darbojās radoši darbojās  temata '' Ģeometrija mākslā'' ietvaros un radīja ģeometrisku formu dzīvniekus un putnus tos pilnveidojot ar dažādu līniju ritmiem. Skolotāja Edīte Krēsliņa

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google