Diplomdarba aizstāvēšana

Friča Brīvzemnieka pamatskolā tiek īstenota arī pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) profesionāli orientēta virziena programma (kods 11014111),  tautas valodā runājot, tā ir mākslas klase. Mākslas klases izglītojamiem 6.klasi beidzot, ir jārada un jārāda savs diplomdarbs!

6. a klasei šis mācību gads, neskatoties uz attālinātām mācībām, arī nav bijis izņēmums un ir noslēdzies ar diplomdarba izstrādi, kura aizstāvēšana būs pirmdien 10.maijā!

Diplomdarba temats ir  ''Dizains. Vizuālā informācija.''. Šis temats tika izvēlēts, jo vairums mūsdienu pasaules iedzīvotāju informāciju uztver vizuāli kā instagram foto vai reklāmu televīzijā.

Mūsu gadījumā skolēni savas emocijas un domas par to, kā tie jūtas pandēmijas laikā izpauda, gleznojot vai zīmējot sev tuvas dabas ainavas vai tīkamus tēlus, savukārt daži nodevās fantāzijas lidojumam.

Covid - 19 ietiekme uz darba kvalitāti ir redzama skolēnu darbos, tie ir mazliet sasteigtāki un šķietami uzlabojami vēl un vēl, bet ir arī kas labs, tie 100% parāda skolēna prasmes un tiešu darba ieguldījumu bez skolotājas izpalīdzīgās rokas kā tas būtu bijis klātienē. 

Paldies skolēniem un skolotājai Edītei Krēsliņai.

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google