Audzēkņu veikums Stikla dizaina nodarbībās

6. - 9. klases skolēnu veikums ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"(8.3.2.2./16/I/001) interešu izglītības programmā Stikla mākslas “Stikla dizains” pulciņš. Skolotājs - Atis Birze.

Strādājam ar tradicionālajām svina vitrāžām, griežam, lodējam, oksidējam, ķitējam paši. Nākotnē ir plānots pāriet uz tiffani tehnikas stikla vitrāžām un aksesuāriem.

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google