Atskats uz Friča Brīvzemnieka pamatskolas “Karjeras nedēļu/ mēnesi 2021”

Karjeras nedēļas pasākumi šogad notika visa oktobra mēneša laikā, jo oktobris skolā ir karjeras mēnesis.

Karjeras nedēļa notika no 11.-15. oktobrim un tās  moto bija: “IKT Tavai karjerai”.

Tā šogad veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus.

Diskusija vecākiem vai tehnoloģijas ģimenē ir draugs vai ienaidnieks, un, kā atbalstīt bērnus tādas nozares iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuva un pazīstama , kā arī diskusija jauniešiem “Iedvesmas stāsti- kā es nokļuvu IKT nozarē!” par IKT nozari. Mācībstunda 7.-9.klašu skolēniem.

Skolā šogad notika sekojoši pasākumi:

Sākumskolā:

1.Manas dzimtas profesiju koks .

( skolēni veidoja savu ģimenes locekļu profesiju koku kopā ar vecākiem, pēc tam iesniedza klases audzinātājai

2. Par ko es kļūšu kad izaugšu liels…. Skolēni stundā stāstīja par saviem nākotnes plāniem, skolotāja piefiksēja profesiju un pēc tam visi kopīgi veidoja profesiju varavīksni.( gaitenī uz planšetes)

3.  Vecāku profesiju dienas skolā. (visu mēnesi)

Pamatskolā:

Domraksts latviešu valodā “Kad es izaugšu es kļūšu par…..”

 5.-6.klasei

Prezentācija par izlozēto mācību iestādi.

Klases izvilka  profesionālo mācību iestādes nosaukumu (7.klases vienu, 8.un 9.klase divas) un veidoja prezentāciju par programmām ( iegūstamajām kvalifikācijām) šajā mācību iestādē. Iepazinās un izrunāja klasē un tad nosūtīja prezentāciju pārējām klasēm . (arī PKK)

Profesijas un mācību priekšmeti. 4.-9.klases

Mācību priekšmetu skolotāji izvilka vienu mācību priekšmetu (ne savu).Izvēlējās klasi ar kuru kopā veikt šo uzdevumu. Informēja e klasē kolēģus, lai strādātu visas klases.

Kopā ar klasi veidoja plakātu, video, prezentāciju utt., kurā sarakstīja profesijas, kurās nepieciešams šis mācību priekšmets. Uzskaitīja kādas īpašības, prasmes un kādiem mācību priekšmetiem skolā jāpievērš uzmanība, lai strādātu šajās profesijas.

Gala rezultātu iesūtīja vai atnesa PKK.

Mācībstunda 7.-9.klašu skolēniem. (7.,8.9.klasei datorikas stundā)

Tiešsaistes diskusija jauniešiem. Iedvesmas stāsti- kā es nokļuvu IKT nozarē? 12.oktobrī 14.00 tiešsaistē @ TavaiKarjerai. 9.klasei

IKT jomas pārstāvju veiksmes stāsti. 7.-9.klasei, visa mēneša garumā.

Viktorīnas vietā “Mēmais šovs”

Atskatu sagatavoja PKK Iveta Gūtmane                                  30.11.2021.

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google