Aktualitātes Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

22. un 23. novembrī 4.a un 4.b klases devās uz Latvijas dabas muzeja nodarbību par Latvijas zīdītājiem.

 

Teorētiskais pamatojums, kāpēc gājām uz Dabas muzeju.                                                                 

Zīdītāji ir plaša dzīvnieku grupa – pasaulē ir zināmas ap 5 400 sugām, Latvijā konstatētas 69 zīdītājdzīvnieku sugas. Pasaules zīdītāji demonstrē milzīgu daudzveidību gan ekoloģijā un fizioloģijā, gan arī pēc sava dzīves veida. Nereti skolēnu izpratnē, it īpaši, ja runājam par jaunākā skolas vecuma bērniem, zīdītāji ir vienkārši pūkaini, mīļi dzīvnieki, kuri dzīvo mežos. Svarīgi jau bērnībā gūt pareizos priekšstatus pa Latvijas dzīvnieku pasauli, un vislabāk iepazīšanos sākt tieši ar zīdītājiem.  Šī tēma ir arī viena pieprasītākajām no visa Dabas muzeja piedāvājuma.

Mērķis

Iepazīstināt skolēnus ar Latvijas daudzveidīgo zīdītājdzīvnieku pasauli. Dot priekšstatus par to atšķirīgo dzīves veidu, izskatu, barošanās paradumiem. 

Klausoties un praktiski līdzdarbojoties skolēni papildināja zināšanas un veidoja izpratni par Latvijas zīdītājiem – to daudzveidību, līdzīgo un atšķirīgo, kas ietekmē viņu dažādo dzīves veidu. Tas palīdzēja izprast likumsakarības dabā.  

  

Izmantotie materiāli 

Vizuālais materiāls - Latvijas zīdītājdzīvnieku ekspozīcija, vēl papildus daži taustāmie objekti, piemēram, bebra kažoks, mīkstās (filcētas) dzīvnieku lelles. Laminētas un plakanas spēles kartiņas.

  

Programmas (nodarbības) norises apraksts

Ievads. Iepazīšanās ar zīdītājiem sākās  3. stāvā Latvijas zīdītāju ekspozīcijā. Skolēni tiek iepazīstināti ar zīdītāju galvenajām pazīmēm, to vizuālo izskatu – kopīgo un atšķirīgo; kā arī noskaidrojam cik zīdītājdzīvnieku sugu dzīvo Latvijā..

Nodarbības gaita. Bērniem tika izdalītas laminētas kartiņas ar dažādiem dzīvnieku kažoku attēliem. Pēc attēla bija jāatrod tam atbilstošais dzīvnieks ekspozīcijā. Turpinājumā kopīgi iepazināmies  ar zīdītāju dalījumu pēc to atšķirīgiem ēšanas paradumiem -  plēsēji, zālēdāji, visēdāji un kukaiņēdāji – katru reizi apskatot un iepazīstot dažus konkrētus dzīvniekus. Tālāk bērni tika dalīti grupās, izmantojot dzīvnieku kartiņas. Katras grupas uzdevums - sastādīt sava dzīvnieka ēdienkarti.  

Noslēgums. Jautājumu / atbilžu veidā atkārtojam  nodarbības laikā iegūtās zināšana un nostiprinām izpratni par daudzveidīgo Latvijas zīdītājdzīvnieku pasauli.

Sagatavoja dabaszinību skolotāja

Sanita Pavāre

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google