6.a klases diplomdarbi

Šajā mācību gadā 6.a klases skolēni izstrādāja diplomdarbu vizuālajā mākslā. Tēma LAIKS.

Katrs skolēns veidoja skices un vēlāk arī vizuālās mākslas radošo darbu un prezentāciju, paužot savu skatījumu par laiku, tā ritējumu un nozīmi cilvēka dzīvē.

 

Skolotāja Sarmīte Sedliņa

 

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google