6.a klases diplomdarbi

Ikvienu cilvēku ietekmē apkārtējā vide - tas ko  ieelpojam, sadzirdam un, protams, ieraugām. Visnomierinošākā vide ir daba ar tās rimtumu, ciklisko mainību un dzīvību. Šajā mācību gada vidū 6.a klases skolēni veidoja savus  diplomdarbus par tematu '' Stilizācija. Daba.'' Iespaidi un dabas uztvere darbos acīmredzami ir ļoti atšķirīga, vairumā skolēni izvēlējās mežu kā galveno izstrādes punktu, cits apspēlējot ekoloģijas problēmas. Darbi ir salīdzinoši klusos toņos, kādā iespraucoties kādam košumam. Stilizācijas mākslu gan vēl nepieciešams noslīpēt, bet kopumā darbi ir apmierinoši. E. Krēsliņa.

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google