5.a klases izglītojamo caurviju prasmju (jaunrade un sadarbība) attīstīšana grupu projektā Leļļu teātris angļu valodas stundās.

5.a klases izglītojamo caurviju prasmju (jaunrade un sadarbība) attīstīšana grupu projektā Leļļu teātris angļu valodas stundās.

Skolotāja Jevgēnija Laizāne-Kote.

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google