2023./2024. mācību gada izskaņā...

2023./2024.mācību gads veiksmīgi noslēdzies.

Esam lepni par mūsu skolēnu sekmēm un izaugsmi!

Vidējais skolas vērtējums 7.10 balles. 5.a klase ir klase ar augstākajiem sasniegumiem mācībās (7.76 balles ), 6.b klase otrā vietā (7.61 balle), 6.a kalse trešajā vietā (7.40 balles).

Lepojamies ar trim skolas zeltiem, skolēniem, kuri mācās tikai uz 9 un 10 ballēm un kuru vidējais vērtējums jau tuvojas 10 ballēm. 6.b klases skolēni Kode Annija (9,67 balles) un Mārtiņš Krustiņš (9,58 balles) un 6.a klases skolēns Emīls Ruginis (9.50 balles).  Vēl 7 skolēni mūsu skolā ir ieguvuši vidējo vērtējumi virs 9 ballēm. 46 skolēniem vidējais vērtējums ir virs 8 ballēm.

Lepojamies ar izglītojamiem, kuriem ir vērojama liela izaugsme mācībās, salīdzinot ar 1.semestri, un tie ir 8.b klases skolēns Kristaps Gailis (izaugsme par 0,75 ballēm), 6.b klases skolēns Gustavs Vēveris (izaugsme par 0,75 ballēm), 6.a klases skolniece Krūmiņa Kerija (izaugsme par 0,75 ballēm), 6.a klases skolniece Lasmane Emīlija (izaugsme par 0.75 ballēm), 6.a klases skolniece Vasiļjeva Luīze Marija (izaugsme par 0,75 ballēm).

Esam lepni par mūsu skolēnu dalību vairāk kā 50 visdažādākajos individuālajos un grupu konkursos, olimpiādēs, sacensībās visa mācību gada laikā un augstajiem rezultātiem tajos gan Rīgas, gan Latvijas mērogā. Par skolēnu uzvarām regulāri ir tikuši veikti ieraksti skolas mājas lapā, kur gan ar diplomiem, gan skolēnu darbiem esam stāstījuši par mūsu veikumu.

Šodien svinīgajā līnijā sveicām skolēnus no visdažādākajām klasēm, sākot ar pašiem mazākajiem, kuri skolas godu ir vairākkārt aizstāvējuši konkursos un olimpiādēs un pilnveidojuši savu talantu. Paldies Paulīnei Krūmiņai (saņemti diplomi 7 konkursos), Elzai Hermīnei Cekulei (6 konkursi), Elīza Ruiķe (4), Marta Kristīne Matīsa (3), Roberta Herta Kārnupa (4), Mārtiņš Krustiņš (3), Sabīne Dzenava (2), Jasmīna Lilija Balode (2), Mārtiņš Jirgensosns (2), Emīls Ruginis (2).

 

Lai visiem skaista un dzīvespriecīga vasara!

Tiekamies rudenī!

Tava skola!

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google