2022./2023. mācību gada 1. semestra noslēgums

Torņakalna baznīcā mūs sagaidīja mācītājs Linards Rozentāls, kura uzrunā izskanēja doma, par kuru aizdomāties: "Kā par gaismu cīnīties... Kā par gaismu kļūt... Kā gaismu nest... Kad pār pasauli nolaidusies tumsa. TU esi gaisma!". Paldies skolas saimei, kas brīnišķīgām balsīm, skanīgi un droši dziedāja Ziemassvētku tradicionālās dziesmas, kā arī 5. - 9. klašu vokālā ansambļa dalībniecēm un skolotājai Evai Turlutei, kas izpildīja J. Lūsēna dziesmu "Mazu brīdi pirms". Pēc skaistā un mieru nesošā svētbrīža devāmies uz skolu, lai pulcētos Svinīgajā līnijā, izvērtējām šī semestra sekmes, veiksmes un panākumus, kā arī klausījāmies skolotāju dzejas priekšnesumā un 1. klašu kora skanīgajās balsīs. Dienu noslēdza klases stundas kurās pamatskolas skolēni saņēma 1. semestra liecības.

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google