Jaunumi

9. klases skolēnu darbi mācību priekšmetā - vizuālā māksla. Skolotājs Atis Birze. Vairāk

Sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju, projekta Latvijas Skolas soma ietvaros, 5. a un 5.b klasei norisinājās drāmas darbnīca "Velniņi". Vairāk

Ar lepnumu darām zināmu, ka mūsu 5. - 9. klašu vokālā ansambļa dalībnieces skolotājas Evas Turlutes vadībā iekļuvušas konkursa "Balsis 2023" 2. kārtā! Vēlam enerģiju, skanīgas balsis un izdošanos! Vairāk

Šodien mūsu skolā svinības! Pirmās klasītes jau 100 dienas kā skolnieku godā! Lai zināšanām bagāts tālākais ceļš skolā! Vairāk

10.februārī 2.a klases skolēni sniedza koncertu saviem klases biedriem un iepazīstināja ar mūzikas instrumentiem, kurus paši spēlē! Vairāk

Otrdienas rītos, kad skolotāji tiekas lai kopīgi mācītos un pārrunātu nozīmīgus jautājumus saistībā ar mācību un audzināšanas darbu, nereti arī savstarpēji mācāmies! Vairāk

Skolēni iestudēja Viļa Plūdoņa poēmu "Eža kažociņš", sadarbībā ar Rakstniecības un Mūzikas muzeja darbiniekiem. Vairāk

Paldies 5.b klases skolēniem, vecākiem un klases audzinātājai par dalību biedrības "Tavi draugi" ierakumu sveču darbnīcā. Vairāk

Rakstniece Laura Dreiže raksta fantāzijas grāmatas pusaudžiem. 3. februāra pēcpusdienā Laura Dreiže viesojās mūsu skolā, un 6.b klases skolēniem stāstīja par savu rakstnieces darbu . Vairāk

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google