Sesto klašu skolēni zīmēja un izdaiļoja klusās dabas ar dažādiem līniju veidiem un ritmiem. Skolotāja Edīte Krēsliņa 11 attēli

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google