Kompetenču pieeja vizuālās mākslas stundās 1.klasē. Es krāsās un līnijās. 30 attēli

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google