Ceturto klašu darbi par tematu '' Trīsdimensionāls objekts - maska'' 10 attēli

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google