5-9.kl. darbi. 7 un 8 .klases zīmēja portretus, savukārt, 9.klase atainoja cilvēku kustībā. Sk.Edīte Krēsliņa. 13 attēli

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google