Valsts pārbaudījumi

Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6. un 9. klašu skolēni. Diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem notiks februārī un martā, 9.klašu skolēniem maijā un jūnijā.

Par valsts pārbaudes darbu kārtošanu 3., 6. un 9.klašu skolēni un vecāki ir informēti 1.semestra laikā. 

 

VPD norisi nosaka MK noteikumi:

Ministru kabineta noteikumi Nr.112 Rīgā 2003.gada 11.martā (prot. Nr.14 28.§)Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

Ministru kabineta noteikumi Nr.1510 Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 23.§)Valsts pārbaudījumu norises kārtība

Papildus informāciju par VPD norisi un iepriekšējo gadu VPD paraugus visos priekšmetos ar atbildēm varat atrast www.visc.gov.lv .

 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/programmas.shtml

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/norlaiki.shtml

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google