Valsts pārbaudījumi

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023 2024 gadā

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem. 

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību.

 

Centralizēti eksāmeni 9.klasei (uz darbiem būs kodi nevis vārdi, uzvārdi, darbus nevērtēs mūsu skolas skolotāji) Skolēni kārtos CE latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā

CE vērtējuma paziņošana un pārskatīšana

Darbu vērtējumus uzzināsiet 5 nedēļu laikā (iepriekš 5 dienas). Izglītojamā likumiskais pārstāvis ar CE rezultātiem varēs iepazīties, izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv

CE sertifikāti elektroniskā formātā (būs pieejami  arī VIIS). Par katru CE tiks sagatavots atsevišķs sertifikāts, kurā tiks norādīts vērtējums procentos (nenoapaļoti).

Sertifikātus par pamatizglītību saņemsiet ne ātrāk kā 21.06.2024. (Tas nav izlaiduma datums.)

  

Informācija par jaunajiem VPD un to programmām.

par starpdisciplināro VPD - programma un darba paraugs

 

iepriekšējo gadu paraugi treniņam VPD (pēc vecās pārbaudes darbu programmas)

 

VISC aktualitātes, arī par VPD šeit ir informācija.

 

ATBALSTA PASĀKUMI 

met_iet_9_kl_2023.pdf (visc.gov.lv)

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google