Skolēnu pašpārvalde

 

Skolēnu domes mērķis ir veidot patīkamu un daudzpusīgi radošu dzīvi skolā, veicināt izglītojamo aktīvu līdzdalību skolas dzīves veidošanā, mācību procesa uzlabošanā un ārpusstundu pasākumos.

Skolēnu domes galvenie uzdevumi:

  • sadarboties ar skolas administrāciju un skolotājiem;
  • pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar skolas administrāciju un skolotājiem;
  • organizēt kultūras un atpūtas pasākumus skolā;
  • iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;
  • apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;
  • sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs.

 

Skolēnu domes priekšsēdētāja - Daniela Vizule

Skolēnu domē darbojas - Elza Jurēviča, Sandis Reigass, Madara Šlosa, Vanesa Diana Dreimane, Justīne Grīviņa, Kristīne Zdanovska, Mārtiņš Rostoks, Ernests Meisters, Sofija Raina Bula, Hanna Mālniece, Marta Kristīne Matīsa, Laura Mukāne, Madara Svilpe, Justīne Dzintare, Emīlija Emmerantia Raubenheimere, Kerija Viļumsone, Emīls Vilnis

 

 

Skolēnu domes sēdes notiek:

Trešdienās, plkst. 15:00

 

Ja Tev ir idejas kādam pasākumam vai ierosinājumi kā padarīt skolas dzīvi interesantāku, iesaisties un izstāsti savu ideju arī mums! Kopā mēs varam paveikt vairāk!

 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google