Skolas muzejs

FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLAS

VĒSTURE

2022./2023.MĀCĪBU GADS

 

Mācību darbs

           

2022./2023.mācību gadu iesākām klātienē ar Zinību dienas svinīgo līniju 1.septembrī – tik ierasto un skaisto tradīciju. Lai pilnvērtīgi apgūtu mācību vielu, stundās izmantojām dažādas mācību metodes – darbs dabā, eksperimenti, pētnieciskie darbi.

1.c klase aktīvi pētīja, kas ir skaņa! Izglītojamie veica dažādus eksperimentus, lai izpētītu, kas ir skaņa, un kādas ir tās īpašības. Lai izpētītu, jāmācās gan sadarboties, gan klausīties, gan pierakstīt iegūtos datus. Pirmais eksperiments bija izdevies godam!

Dizaina un tehnoloģiju mācību stundās 3.b klases izglītojamie izzināja, kas ir veselīgs uzturs, veidojot uztura piramīdu, gatavojot veselīgus salātus un uzkodas.

5.a klases izglītojamie attīstīja caurviju prasmes (jaunrade un sadarbība) grupu projektā Leļļu teātris angļu valodas stundās.

2022./2023.mācību gada 1.semestrī skolas vidējais vērtējums bija 6.96 balles, bet 2.semetrī – 6.99.

 

Ārpusstundu aktivitātes

 

Šajā mācību gadā mūsu skolā norisinājās dažādi ārpusstundu pasākumi. Lūk, daži no tiem!

 • Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas dienai 18.novembrī, skolēnu un viņu ģimenes tika aicināti piedalīties Latvijas Samariešu apvienības organizētajā labdarības akcijā "Svinēsim Valsts svētkus kopā!". Mērķis: sarūpēt svētku mielastu trūkumā nonākušām ģimenēm, tostarp vientuļajiem senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kopā mēs varam radīt prieku!
 • No 2022.gada rudens uzsākām skolā šķirot atkritumus. Pirmais atkritumu šķirošanas punkts novietots skolas 4.stāvā.

 

 • Labdarības organizācijas “Palīdzēsim.lv” rīkotajā akcijā “Labo darbu nedēļa 2022”, kas norisinājās no 3. līdz 9. oktobrim, veicām dažādus labus darbus. Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu! Lai darītu labu, nav nepieciešams īpašs brīdis! Dari labu katru dienu!
  • Novembris kā ik gadu ir Patriotiskais mēnesis, kad atzīmējām Friča Brīvzemnieka dzimšanas un vārda dienu. Lāčplēša dienas noskaņās pulcējāmies kopā, lai noklausītos vīru kopas VILKI koncertlekciju. Par tradīciju kļuvis Sveču ceļš Lāčplēša dienas rītā, kad katrs izglītojamais skolā ierodas ar svecīti un to aizdedzina, izveidojot simbolisku ceļu skolas priekšā. Katra klase ar sagatavoto dziesmu uzstājās Patriotisko dziesmu konkursā “Mūsu dziesmas Latvijai 2022!”
  • Ziemassvētku laiks kā vienmēr ir darbīgs un straujš. Katru pirmdienu atzīmējām svinīgās Adventes līnijas, bija iespēja rakstīt apsveikumus un nosūtīt ar Ziemassvētku pastu. Ziedojām Latvijas Bērnu slimnīcas fondam, kā arī piedalījāmies Ziemassvētku labdarības tirdziņā ar saviem veidojumiem, kā arī svētku koncerts, svētbrīdis Torņakalna baznīcā un liecību diena 2022.gada 23.decembrī.
  • Pateicoties mūsu skolas dalībai konkursā "Tīrai Latvijai!", 5.a klases izglītojamajiem bija iespēja apmeklēt basketbola kluba “VEF Rīga” spēli pret BK “Ogri”. Guvām jaunu pieredzi, aktīvi uzmundrinājām spēlētājus un pavadījām lielisku pēcpusdienu kopā!
  • Kā atzīmē Latvijas Olimpiskā komiteja, tad ir jātrenē ne tikai ķermeņa muskuļi, bet arī radošums! Tāpēc 1.-4. klašu izglītojamie piedalījās zīmējumu konkursā “Es soli pa solim #sportiņā”. 20. aprīlī pulcējāmies skolas zālē, lai vingrotu Olimpiskās dienas 2023 vingrojumu kompleksu! Savukārt RIMI RĪGA MARATONA SKOLU KAUSĀ Friča Brīvzemnieka pamatskola tika pārstāvēta kuplā skaitā. Pulcējāmies gan uz DPD jūdzes skrējienu, kas ir 1609 m skrējiens, gan 400 m distancē. Drosmīgākie piedalījās 5 km skrējienā. Paldies skrējējiem, paldies skolotājiem, paldies ģimenēm par atbalstu un līdzi jušanu!

 

 

Mūsu panākumi

 

            5.-9.klašu vokālais ansamblis ar ievērojamiem  panākumiem piedalījās Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra rīkotajā Rīgas Vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2023” 1.kārtā un arī 2.kārtā (abās kārtās iegūta 1.pakāpe). Paldies mūzikas skolotājai Evai Turlutei un vokālā ansambļa meitenēm!

            Folkloras kopa “Spruksti” aktīvi koncertējis gan skolā, gan ārpus tās – muzikantu konkursā “Klaberjakte”, Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2023” Rīgas reģionālajā sarīkojumā, Rīgas bērnu un jauniešu anekdošu konkursā “Anekdošu virpulis”. Mūsu skolas folkloras kopa “Spruksti” piedalījās XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos – gājienā un Folkloras dienas koncertā.

 

Mēs lepojamies

           

2022.gadā Rīgas valstspilsētas pašvaldības apbalvojumu “Zelta pildspalva” mūsu skolas direktore Biruta Venckus saņēma nominācijā “PAR MŪSDIENĪGU IZGLĪTĪBAS DARBA ORGANIZĀCIJU UN VADĪBU”.

Apbalvojumam skolas direktori Birutu Venckus izvirzīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Lepojamies ar savu skolas direktori Birutu Venckus!

 

Skolas muzeja aktivitātes

 

Skolas muzejs interesentiem piedāvā interaktīvas nodarbības – izglītojošu stāstījumu par muzeju un mūsu skolas vēsturi, kā arī saistošus uzdevumus, kas bērniem liek paraudzīties uz skolu ar citu skatījumu. Lāčplēša dienā skolas muzejs rīkoja nu jau par tradīciju kļuvušo Sveču ceļu. Novembra mēnesī kopīgi svinējām Friča Brīvzemnieka dzimšanas un vārda dienu, apmeklējot pieminekli Torņakalnā, kapavietu Lielajos kapos, kā arī aizpildot muzeja sagatavoto uzdevumu grāmatiņu un piedaloties Kahoot viktorīnā. Savukārt 3.maijā kopā svinējām mūsu skolas 113.dzimšanas dienu.

Mūsu skolas kora “MEZGLI”

dalība XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu

un XVII Deju svētkos

 

            XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki notika Rīgā, Latvijā, no 2023.gada 30.jūnija līdz 9.jūlijam. Tie norisinājās 150 gadus pēc pirmajiem vispārīgajiem latviešu dziedāšanas svētkiem, kas notika 1873. gadā. Tāpēc šie Dziesmu svētki risinājās 150 gadu jubilejas zīmē.

            Friča Brīvzemnieka pamatskolu XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos pārstāvēja skolas mazie folkloristi – folkloras kopa “Spruksti” skolotājas Sarmītes Sedliņas vadībā.

            Mūsu skolas vecāku, skolotāju un viņu draugu jauktais koris “MEZGLI” Dziesmu svētkos piedalījās jau otro reizi, ieņemot stabilu vietu labāko Rīgas koru grupā. Kas būtu koris bez entuziastiskās diriģentes Elīnas Skujas un kormeistares Evas Turlutes?

 

 

2023.gada 10.oktobrī

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google