Mācību darbs

Šobrīd valstī ir izsludināta ārkārtas situācija un mācības līdz 14.04.2020.notisk attālināti. Vecākiem lūdzam nodoršināt savu bērnu atbildīgu attieksmi pret attālināto mācību procesu. No 16.-20.martam izbaudiet pavasara brīvdienas! Skolotājiem trešdien 18.martā notiek pedagoģiskā sēde, kurā lemsim par attālinātām mācībām. Ne ātrāk kā ceturtdien visi skolēni un vecāki eklasē saņems rīkojumu no skolas par to, kā attālināti mācīties. 
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 777

Rīgā 2018. gada 11. decembrī (prot. Nr. 59 25. §)
Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 16. punktu

1. Noteikumi nosaka 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

 

2. Mācību gads sākas 2019. gada 2. septembrī.

 

3. 1.–8. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2020. gada 29. maijā.

 

4.  9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 12. jūnijā.

6.  9. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2020. gada 29. maijā.

 

7. Mācību gadu veido divi semestri:

7.1. pirmais semestris ilgst no 2019. gada 2. septembra līdz 2019. gada 20. decembrim;

7.2. otrais semestris ilgst:

7.2.1.  1.–8. klases  izglītojamiem – no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 29. maijam;

7.2.2.  9. klases izglītojamiem – no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 12. jūnijam;

8. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

8.1. rudens brīvdienas – no 2019. gada 21. oktobra līdz 2019. gada 25. oktobrim;

8.2. ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;

8.3. pavasara brīvdienas 1.–9. klases izglītojamiem – no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 20. martam;

8.5. vasaras brīvdienas 1.–8. klases izglītojamiem – no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. augustam.

 

9. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

10. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases izglītojamiem.

 
Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministra
pienākumu izpildītājs,
labklājības ministrs Jānis Reirs

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google