Mācību darbs

Mācību gada sākuma un beigu laiku nosaka MK noteikumi nr.763 "Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku".

Mācību gads sākas 2018. gada 3. septembrī.

1.–8. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2019. gada 31. maijā.
9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2019. gada 14. jūnijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

pirmais semestris ilgst no 2018. gada 3. septembra līdz 2018. gada 21. decembrim;

otrais semestris ilgst:

1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 31. maijam;

9. klases izglītojamiem – no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 14. jūnijam;

 

Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

rudens brīvdienas – no 2018. gada 22. oktobra līdz 2018. gada 26. oktobrim;

ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;

pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no 2019. gada 11. marta līdz 2019. gada 15. martam;

Papildus brīvdienas 1.klašu skolēniem 4.februāris - 8.februāris, 2019.

 

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases izglītojamiem.

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google