Karjeras izglītība

Karjeras izglītības mērķis ir veicināt skolēnu karjeras attīstību, palīdzot izprast karjeras plānošanas procesu un novērtēt darba pasaules izdevības un izaicinājumus.

Mūsu skolā ir izstrādāta sava karjeras izglītības programma. Karjeras izglītības tēmas ir iekļautas klases audzināšanas stundu programmā.

Karjeras izglītību skolā vada skolotāja -karjeras konsultante Iveta Gūtmane

 

Friča Brīvzemnieka pamatskola piedalās projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", kura īstenošanas laiks ir no 2016.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. projekta mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs; nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

 

Projekts pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.

Sadarbības partneri:
pašvaldības
profesionālās izglītības kompetences centri
Valsts izglītības satura centrs

Par projekta realizāciju atbildīgs pedagogs karjeras konsultants (PKK): Iveta Gūtmane

 

Sekojiet līdzi informācijai par plānotajiem un notikušajiem pasākumiem.

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google