Bibliotēka

Bibliotēka

“Skolas bibliotēka ir skolas grāmatu centrs, kurā ir vesela pasaule ar grāmatām, jo tur to nekad nepietrūkst. Bibliotēkā lasa grāmatas un satiekas cilvēki. Tā ir vieta, kur pasēdēt klusumā…” -   Tā par skolas bibliotēku domā 5. klases skolēni.

 

Par bibliotēku

Fr. Brīvzemnieka pamatskolas bibliotēka tika izveidota 1995. gadā vienlaicīgi ar skolas darba sākšanu.

Kopš 2008. gada 12. maija bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas bibliotēku  reģistrā – reģistrācijas apliecības Nr. 2038.

Ar 2016. gada 1. septembri bibliotēkas   telpas – abonements kopā ar lasītavu un mācību grāmatu krātuvi, kas ir mūsdienīgas mācību vides sastāvdaļa, atrodas 1. stāvā.

2010. gadā tika uzsākta un joprojām tiek turpināta elektroniskā kataloga veidošana IS ALISE.

Skolas bibliotēka atvērta darbadienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot piektdienas, kad bibliotēka strādā līdz plkst. 15:00. Atšķirīgs darbalaiks ir skolēnu brīvdienās.

 

Skolas bibliotēkas darba prioritātes:

  1. Bibliotēkas fonda komplektēšana kvalitatīvai mācību darba nodrošināšanai
  2. Lasīšanas veicināšana

 

Bibliotēkas pakalpojumi:

  • nodrošina skolēnus un pedagogus ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, aktuālu daiļliteratūru, uzziņu un nozaru literatūru, periodiskajiem izdevumiem  un interneta resursiem;
  • veic izglītojošo, informācijas un kultūras funkciju;
  • īsteno dažādas lasīšanas veicināšanas programmas.

Vairākus gadus bibliotēka pasākumu organizēšanā sadarbojas ar bērnu bibliotēku “Zvirbulis” un LNB Bērnu literatūras centru.

   Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

Kopš 2009. gada aizsākās LNB Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas projekts “Bērnu žūrija”, kas šodien, pakāpeniski pilnveidojoties,  ieguvusi jaunu nosaukumu  – “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

Mūsu skolas bibliotēka projektā iesaistās jau desmito gadu, tādējādi bibliotēkas krājumu papildinot ar vērtīgām bērnu, jauniešu un pieaugušo grāmatām. Katru gadu projekta ietvaros vērtējamās grāmatas izlasa apmēram 50 skolēni un 7 skolotāji. Iepriecina fakts, ka lasītāji vienmēr ar nepacietību gaida brīdi, kad varēs iepazīties ar jauno grāmatu kolekciju.

Pasākumi

Pasākumi lasīšanas veicināšanai parasti notiek sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru un bērnu bibliotēku “Zvirbulis”, arī sadarbībā ar klašu audzinātājiem.

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google