Tehnoannas pagrabu apmeklējums.

24.04.2018 to 24.04.2018

Tehnoannas pagrabu apmeklējums.

2018.gada 5.aprīlī 6.klases skolēni piedalījās nodarbībā, kas tiek rīkota Tehnoannas pagrabos. Nodarbības laikā skolēni varēja aptaustīt, pasmaržot, izpētīt, izmēģināt dažādas aktivitātes. Skolēniem bija iespēja kļūt pašiem par pētniekiem. Visi kopā klausījāmies stāstījumu un vērojām zvaigžņotās debesis dažādās Zemes puslodēs. Pasēdējām uz naglu krēsla. Lai nokļūt pie “vecā tēva garažā” - eksperimentu laboratorijā, bija nepieciešams izmantot citas maņas nevis redzi, jo ceļš veda caur tumšu labirintu. Eksperimentu laboratorijā tika demonstrēti dažādi ķīmijas un fizikas eksperimenti.

Pasākums notika ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros.

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google