Stikla pūtēji ciemojas pie mums

01.02.2018 to 01.02.2018

31.janvārī sākumskolas skolēniem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros notika izglītojošs pasākums “Stikla brīnumi”.

Sākumā bija neliels ievads, pirmie soļi, pirmajam priekštatam par stikla pūtēja profesiju.
Tad meistars iepazīstināja bērnus, pieaugušos ar stikla pūtēja profesiju, stāstot kur to iespējams apgūt, cik ilgi jāmācās, darba specifika, speciāla aparatūra stikla kausēšanai, izejmateriāls, stikla kušanas temperatūra, darba drošība, stikla sastāvs un vēl daudz interesantas informācijas, kura tika pasniegta dialoga veidā. 

 Bērni atbildēja uz meistara uzdotajiem jautājumiem,  paralēli pamatinformācijai, kura tika izstāstīta un pelnīja balviņas ar savām atbildēm, tādā veidā uzzinot daudz jauna, interesanta par stiklu.

Paralēli meistara dialogam ar skolniekiem fonā strādāja otrs meistars, kurš 10- 15 minūšu laikā visu acu priekšā  izveidoja nelielu suvenīru, figūriņu no stikla.
Otrajā mācību stundas daļā kādi četri pacietīgākie, drosmīgākie skolnieki ar meistara palīdzību mēģināja no speciālām sagatavēm uzpūst nelielus stikla burbulīšus.

 Pēdējās 5-10m minūtes tika veltītas pasākumā  saņemtās vielas, informācijas kopsavilkumam un galvenās informācijas atkārtošanai, meistars pārbaudīja, cik uzmanīgi skolnieki klausījušies un pašu uzmanīgāko, protams, apbalvoja.

Pasākums izdevās ļoti interesants un patika gan skolēniem, gan skolotājiem.

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google