Skolotāja D.Kalvāna interesantās un saistošās matemātikas nodarbības talantīgajiem skolēniem

05.04.2019 to 05.04.2019

Jau otro mācību gadu skolotājs Dāvis Kalvāns strādā ar 5 - 9.klašu skolēniem, vadot ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"(8.3.2.2./16/I/001)

1. Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām matemātikas stundās apgūto tēmu dziļāka izpētei talantīgajiem 5. un 6.klašu skolēniem un interesentiem.

2. Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām - izglītojamo prasmju attīstīšana matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanā, darbam ar talantīgajiem 7.-9.klašu skolēniem.

Saistītie faili

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google