Mācību vizīte uz Dabas muzeju

07.05.2018 to 07.05.2018

Šā gada 2.maijā 5.a,b klase mācību vizītē apmeklēja Latvijas dabas muzeju. Muzejā skolēniem notika nodarbība par Latvijas ekosistēmām un augiem, kuri ir biežāk tajās sastopami. Pasniedzēja ar dažādiem piemēriem iepazīstināja skolēnus, rādot uzskates materiālus (herbāriji un fotogrāfijas). Skolēni izrādīja lielu interesi un atbildēja uz skolotājas uzdotiem jautājumiem. Pēc nelielas iepzaīšanās ar ekosistēmām un to augiem, skolēni mēģināja, savas zināšanas pielietot praksē. Viens no uzdevumiem bija: jāsaliek dotās sēklas pēc to izplatīšanās veidiem. Ar šo uzdevumu skolēni tika veikli galā. Nedaudz grūtāk vicās, kad pie sēklām bija jāpievieno augu nosaukumi. Pašā noslēgumā, skolēniem bija jāaizpilda darba lapa, kuru vēlāk kopā ar nodarbības vadītāju skolēni pārrunāja.

Pasākums notika ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros.

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google