Laboratorium

20.01.2020 to 20.01.2020

9.janvārī Friča Brīvzemnieka pamatskolā notika SIA “Laboratorium” pasākums “No prasmēm līdz profesijām” 4.-6.klašu skolēniem.

 

Nodarbības laikā skolēni uzzināja, cik pieprasīti ir inženierzinātņu un dabaszinātņu speciālisti darba tirgū. Tika pārrunāts,  kādas profesijas trūkst.

 

Tika stāstīts par vietām ,kurās var strādāt apgūstot ķīmiķa profesiju, kā arī rādīti dažādi eksperimenti, kuros varēja piedalīties

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713)

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google