Dalība skolu muzeju skatē

15.05.2019 to 15.05.2019

Friča Brīvzemnieka pamatskolas vēstures muzejs ar labiem panākumiem pirmo reizi piedalījās Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu vēstures muzeju skatē, kas notika 2019.gada aprīlī.

Pateicība vēstures muzeja padomei par aktīvu līdzdalību un ieinteresētību mūsu skolas vēstures materiālu vākšanā un apkopošanā.

Muzeja padome:

& Elīza Puriņa (7.klase)

& Beatrise Karka (7.klase)

& Patrīcija Drava (5.klase)

& Džellija Audere (5.klase)

& Krista Beatrise Stundiņa (5.klase)

& Sofija Kleina (5.klase)

& Emīlija Peperniece (5.klase)

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google