Burtu balle!

20.01.2020 to 20.01.2020

Uzsākot mācību gada otro semestri, Friča Brīvzemnieka pamatskolas 1. klašu skolēni sanāca uz Burtu balli, jo bērni jau ir iemācījušies lasīt un rakstīt lielos un mazos burtus.

Katrā kontrolpunktā skolēnus sagaidīja kāds uzdevums – jaunu vārdu darināšana no dotajiem burtiem, burtu savienošana ar attēlu, tautasdziesmas izveide, vārdu meklēšana burtu režģī, teikumu veidošana, kā arī līdzskaņu , divskaņu un patskaņu atrašana tekstā. Darbošanās noslēgumā pirmklasnieki saņēma sertifikātus par to, ka ir apgūti rakstītie lielie un mazie burti. Nu lasīšanai šķēršļu vairs nebūs- visi burtiņi zināmi.

Pēc kopīgas darbošanās dziedājām un dejojām dziesmas “Joka pēc – alfabēts” pavadībā!

Lai visiem pirmklasniekiem jauki un zināšanām bagāti atlikušie mēneši skolas solā un lai viņu rokās vienmēr nonāk grāmatas, kuras aizrauj, izglīto un iepriecina!

Skolotājas – Jekaterina, Vita, Aiva, Baiba un Laimdota.

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google