Atkārtota mācību vizīte uz LU Botānisko dārzu.

07.05.2018 to 07.05.2018

2.maijā 7.klases skolēni un daļa 8.klases skolēni devās atkārtotā mācību vizītē uz LU Botānisko dārzu. Šoreiz skolēni nostiprināja zināšanas par ekosistēmām un augiem tajās. Sākumā skolotāja piedāvāja spēli “Bingo”, kurš ātrāk salasīs visas nepieciešamās kartiņas. Pēc tam tika dots uzdevums palmu mājā, kur bija jāmeklē attēlos redzamie augi un jāaizpilda krustvārdu mīkla. Vēlāk staigājot pa botānisko dārzu skolēni tika iepazīstināti ar mākslīgi radītu ekosistēmu – dīķi, un dabisko ekosistemu – purvu. Skolēniem bija iespēja pārliecināties, kādi augi aug šajās ekosistēmās. Papildus tika apmeklēta Tauriņu māja.

Pasākums notika ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros.

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google