Arī pedagogi mācās

27.01.2020 to 27.01.2020

Kamēr bērni izmantoja iespēju un piektdien jau savlaicīgi devās brīvdienās, divas dienas 18 mūsu skolas skolotāji kopā ar Dr. paed., asoc. prof. Karine Oganisjana piedalījās pedagogu profesionālās pilnveides programmā sākumskolas pedagogiem  “Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču veicināšanai sākumskolā”. 

Programmas mērķis ir veicināt sākumskolas pedagogu izpratni par starpdisciplināro mācību būtību un nozīmi skolēnu aktuālo kompetenču veicināšanā, kā arī pilnveidot viņu profesionālo kompetenci izveidot mūsdienīgas atraktīvas nodarbības skolēnu kompetenču pilnveidošanai, vērtību sistēmas bagātināšanai un personības daudzpusīgai attīstībai. 

Paldies profesorei! Pedagogi jaunajam mācību gadam ir gatavi!

Guvām pārliecību, ka zināšanas tomēr būs nepieciešamas un starpdisciplinaritāte ir tikai viens no līdzekļiem mācību satura apguvei. Pedagogi mazās grupiņās gatavos un vadīs starpdisciplināras stundas un 9.jūnijā tiksies vēl vienu reizi ar profesori, lai dalītos pieredzē un saņemtu apliecības par kursu apmeklējumu.

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google