APP nodarbības pie skolotājām Inetas un Lailas - dažādas mācību spēles un rotaļas

05.04.2019 to 05.04.2019

Jau otro mācību gadu skolotāja Laila Putniņa un Ineta Dūmiņa lieliskā tandēmā strādā ar 1.-2.klašu skolēniem, vadot ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"(8.3.2.2./16/I/001) praktiskas un teorētiskas nodarbības STEM un vides jomā 1.un 2.klašu skolēniem, kurās tiek izmantotas dažādas metodes - diskusijas, lomu spēles, simulācijas, darbs grupās un individuāli.

Saistītie faili

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google